S:1

Omurgayı meydan getiren kemiklere ne ad verilir ?

Omurgayı meydan getiren kemiklere ne ad verilir ? sorunun cevabı "omur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"Kaç kilo istiyorsun?" cümlesindeki sıfatın türü nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? Vücudumuzda bulunan aşağıdaki damarlardan hangisi oksijen bakımından zengin kan taşır? Bu galibiyetle Akdeniz’de üstünlük Osmanlıya geçmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa hiç gemi kaybetmeden Haçlıları bozguna uğratmıştır. Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir.Yukarıda bahsedilen deniz zaferi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi küçük tanecikli katı olup konulduğu kabın şeklini alır? Oyun ve oyuncaklarla başım o kadar hoş değildi. Oynamam için babamın beni zorladığını hâlâ hatırlarım. Fakat kitaplarla vakit geçirmek için teşvik edilmeye ihtiyacım yoktu.Babam da kitaplarına zarar vermediğimi anlayınca onları bana emanet edebilmişti.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? En yakın yüzlüğe yuvarlayarak 3500 sayısını elde edeceğimiz en küçük doğal sayı kaçtır? İslam dininin ilk emri, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde uyarma söz konusudur?  Mustafa Kemal Atatürk’ün mesleği hangisidir?  I. Bir sandalyenin üzerinde oturmuş, önüne bakıyordu.II. Aynı semtte oturdukları için komşu da sayılırlar.III. Yeni aldığı kareli ceket, üzerine iyice oturdu.IV. Böyle oturacağınıza kalkıp bize yardım edin!V. Uzun süredir ailemle bu şehirde oturuyoruz.Numaralanmış cümlelerde “oturmak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin cadıyla ateşin kullanıldığı araçlar yerine teknoloji ürünü aydınlatma araçları kullanılmaya başlanmıştır?  I. Gülmek II.KonuşmakIII.Bir şey yiyip, içmekIV.Kıbleden  başka  yöne dönmekYukarıda  verilenlerden  hangileri  namaz esnasında  yapılırsa  namaz  bozulur? “Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   Ülkemizde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu gece ne olarak kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir? I.   Dil tarih ve edebiyat tarihi için çok önemli metinlerdir.II. Türk edebiyatının ilk sözlük çalışmasıdır.III. Nutuk (söylev) türünün ilk örneğidir.IV. Dilde yabancılaşmanın görüldüğü ilk eserdir.V. Türk edebiyatının ilk edebîmetnidir.Orhun Abideleri ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? Günün birinde aslan,Biraz çıkayım derken ormandan,Düşmüş bir tuzağa,Ağlar içinde kalmış;Kükremiş durmuş boşuna;Bereket fare usta yetişmiş imdadına;Bu iş kükremekle değil,Kemirmekle olur, demiş.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığının bozulmasına neden olur? I. ilim irfan sahibiII. cahiller ve papağanlar varsaIII. okumuşlardadır                       IV. hata onlarda değilV. bir cemiyette Yukarıdaki kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdaki adlardan hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamında değişme olmamıştır? ………………………………………………………..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Pusula hangi yönleri gösterir? Hangi yapılar arasında eklem bulunmaz?  Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? “Eğer müminlere zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her namaz için dişlerini fırçalamalarını emrederdim.”Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Cahiliye dönemi Arapları aşağıdaki ayların hangisinde yapılan savaşları haram saymışlardır? Hangi seçenekteki cümlede soru zamiri vardır? Türklerin tarih boyunca yayıldıkları yerler arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’na uymasının nedeni farklıdır?   “Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.”Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yaratmakla ilgili sıfatıdır? 30' un 6 fazlasının 11 fazlası kaçtır ? Nazlı nazlı dalgalanırsın                  Ay yıldızınla ne güzelsin.               Gökyüzünde iyi ki varsın                Al renginle ne güzelsin.Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sebze değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir