S:1

Soluk verirken karbondioksiti dışarı atma sırasında sırasıyla hangi organlar görev alır?

Soluk verirken karbondioksiti dışarı atma sırasında sırasıyla hangi organlar görev alır? sorunun cevabı " Akciğerler-soluk borusu-gırtlak-yutak-burun" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Milli yas ilan eden kurum hangisidir? Virgül aşağıdaki hangi cümlede yanlış yerde kullanılmıştır? Kanunî döneminde;I- Barbaros Hayrettin Paşanın Kaptan-ı Derya yapılmasıyla onun yönetiminde olan Cezayir Osmanlılara bağlandı.II- Haçlı Donanması mağlup edilerek Preveze Deniz Savaşı kazanıldı.III- Turgut Reisin usta denizciliği sayesinde Trablusgarp İspanyollardan alındı.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinde insan ve çevre ilişkisi yoktur? Hz. Peygamberin hicretten sonra mescid-i Nebevinin yanına suffeyi yaptırması onun aşağıdakilerden hangisine verdiği değeri göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir... (Şûrâ suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısaltılmış adıdır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır. Benzeri olsa da eşi yoktur.Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? "Bizim yaşadığımız yerde herkes merak ettiği konuda araştırma yapabilir, elde ettiği bilgileri başkalarıyla paylaşabilir"Bu anlatılana göre o ülkede, aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir? Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir? Allah size, mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-der... ( Nisa suresi, 58. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangileri emredilmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde soyut bir isim kullanılmamıştır? I. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermekII. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmakIII. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılış amaçlarındandır? Vücudumuzdaki enerji ihtiyacı için besinlerin sindirilmesi gerekir. Sindirim olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ölüm meleği olarak bilinen ve insanların canını almakla görevli melek hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi gelecek zamanlıdır? Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir? Henüz madenin kullanılmadığı Neolitik (Yeni Taş) Çağında;I- Tarımsal üretimin başlamasıII- İlk kez köylerin kurulmasıIII- Altından süs eşyası yapımıIV- Kilden küp, çanak, çömlek yapılmasıV- Bazı hayvanların evcilleştirilmesigelişmelerinden hangilerinin görülmesi beklenmez? Fadime yarın ki matematik sınavı için saat 20:00 da çalışmaya başlayıp 21:58 kadar hiç ara vermeksizin ders çalışmıştır. Toplam kaç dk çalışmıştır? 24a68 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 27tür.a harfi yerine yazılması gereken rakam kaçtır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen memura Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin en az en çok kaç yıllığına durdurulur? Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir? Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Elma, ayran, çorba, hamburger, sosis, pilav, pırasa, mevsim salatası, cips, kolaYukarıdaki verilen yiyeceklerden hangilerini yiyen biri sağlıklı beslenmiş olur? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Akşemseddin, Turkish scientist discovered the microscope before the germAkşemseddin, Turkish scientist, discovered germ before microscope was invented. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? 1 dakikada 100 m yol alan bir bisikletli 10 dakikada kaç km yol gider? Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk müslüman Türk hükümdarı unvanını almıştır? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. Gitmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.(Nisa suresi, 120.ayet)Bu ayette şeytanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir