S:1

Eğilip büküldükten sonra eski şeklini alan maddelere ..........maddeler denir

Eğilip büküldükten sonra eski şeklini alan maddelere ..........maddeler denir sorunun cevabı "esnek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Çevresi 12 metre olan bir karenin alanı kaç metre karedir? Bir düzine kalemin 5 tanesi kırmızı, 3 tanesi sarı, geri kalanlar ise siyahtır. Siyah kalemlerin sayısı kaçtır? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Seldanın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? 1-Dokunulmazlıkların kaldırılması2-Meclis soruşturması3-TBMM Başkanlığı seçiminde4-GensoruSiyasa parti grupları yukarıdaki konuların hangilerinde grup kararı alamazlar? Meydana gelmesi engellenemez.Alınacak tedbirlerle zararları engellenebilir ya da azaltılabilir.Sel, çığ, heyelan, deprem örnektir.Can ve mal kaybına neden olur.Hepsinin oluş sebebi ve etkileri aynıdır.Yukarıda doğal afetlerle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Ben şahitlik ederim ki Allahtan başka..............................yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir? Hz. Muhammedin annesi olmamasına rağmen kime anne der ve onu annesi gibi görürdü? Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevleri arasında yer almaz? Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? Ardışık üç sayının toplamı 333tür. Büyük sayı kaçtır? I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde Mona Lisa kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vincinin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki bir kadını resmettiğini düşünüyor.III. Paristeki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen Mona Lisa tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Hangi durumda olursa olsun insan hayatı her şeyden önemlidir. diyen bir birey Kohlbergin ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrededir? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâl değiştirmesine örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi boy (gusül) abdestinin farzlarından değildir? 12. Michael : - - - -?Pablo : It is the tenth of June. I ) 3×3×3 = 33II ) 2×2×2 = 32III ) 5×5 = 52Yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur? Hangi matematik terimi birden fazla varlığı ifade etmez? Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sayıca birden çok varlığı bildiren adlara ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Atasözleri ve özdeyişler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı sözcük yoktur? I. Aynı cisimle, farklı maddelere vurulduğunda farklı sesler çıkar.II.Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses değişir.III.Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır.Ses ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir? 396, 206, 460, 400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Gitar, temel ihtiyaçtır. ( ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. ( ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.( ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir. 310 X 3 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Arabalar için olan trafik ışıklarında hangi renk ışık yoktur? Hangi santraller suyun hareket enerjisinden yararlanılarak yapılır? Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail adresini, forumu vb. boğmaya ............adı verilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Anayasamızın 15. Maddesinde temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda durdurulabileceği şartlara bağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir? (8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi için dua edilmesi doğru değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Mecburi öğrenim çağınıbitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan '' de '' yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir