Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kasların .. bir yapısı vardır.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kasların .. bir yapısı vardır. sorunun cevabı "lifli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dünya’mızın şekli ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel problemlerine ilişkin sorulmuş sorulardan biri değildir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?  Aşağıdaki deyimlerden hangisi “umduğunu elde edemeden geri gelmek” anlamındadır? İlk ses kaydı …………………adı verilen alet ile yapılmıştır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümle doğru olur? Öğrenme-öğretme ortamında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? 1. Kuran’da bazı peygamberlerin kıssaları geçer.2. Kuran’da geçen örnek kıssalardan ders çıkarmalıyız.3. Kuran’da geçen bütün peygamberleri hak kabul etmeliyiz.4. Kuran’da 50 ‘yi aşkın peygamber adı geçer.Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır? ''Yarın için çok güzel bir plan yaptım'' cümlesinde kaç tane bir heceli sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde madde sıvı halden katı hale dönüşmüştür?