Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kemiğin üzerinde bulunan et parçalarının adı, aşağıdakilerden hangisidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kemiğin üzerinde bulunan et parçalarının adı, aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Kas" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Devletlerin eşitliğiII. Yurtta ve dünyada barışIII. Milli sınırlarımızı sürekli genişletmekIV. Türkiye’nin mili sınırlar içinde bağımsız yaşamasıYukarıda verilen ilkelerden hangisi Atatürk döneminde belirlenmiş milli dış politika ilkeleri içinde yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde ver almaz? Kuran’ı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birden çok varlığı bildirmez?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?  Peygamberimizin (s.a.v)  kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu ile Museviliği kabul eden Türk devleti birlikte verilmiştir?  “İnandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, güçlüklere dayanma gücü; Hakkı savunmaktan vazgeçmemek, başa gelen musibetlere Allah için göğüs germek, ba-şarı ve zafere olan kesin inanç, bu uğurda gösterilen kararlı tavır ve Allah’a sığınıp kalp sükunetiyle ruh dengesini bozmadan ecrini Allah’tan beklemek.”Bu metinde Peygamberimizin hangi ahlaki özelliği vurgulanmaktadır? Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2) gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli, (3) Nereye hemşehrim (4) dedi.Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? I-Mü’min kardeşine yol göstermek,         II- İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,III- Yolunu kaybeden kimseye yol göstermek,  IV- Yoldan taş, diken ve kemik gibi şeyleri kaldırmak,Yukarıda verilen maddelerin ortak özelliği nedir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?