Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Elektrikle çalışan aletlerde, elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisine dönüştürülemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Elektrikle çalışan aletlerde, elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisine dönüştürülemez? sorunun cevabı "insan gücüne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?  Alevilikte, ölen kişi için daha çok “Hakk’a yürüdü.” ifadesi kullanılır. Hakk’a yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Akabe Biatı’nda Hz. Muhammed (sav.),Medinelilerden bazı sözler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi Medineli MüslümanlarınHz Peygamber’e vermişolduklarısöler arasıda yer almaz? Rıfat 28 kilogramdır. Abdullah, Rıfat’ tan 3 kilogram daha ağır olduğuna göre Rıfat ve Abdullah’ın ağırlıklarının toplamı kaç kilogramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, cümleye “üzülmek” anlamı katmamıştır? Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber’in uygulayıp öğrettiği, tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belirli fiil, söz ve duaları içeren farz bir ibadettir.Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 1) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,görev mahallini terk etmek.2) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.3) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.4) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Uyarma cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Aşağıdakilerden hangisi millî bayramdır? Millî Mücadele sürecindeki1. Sakarya Meydan Savaşı2. Büyük Millet Meclisi’nin açılışı3. I. İnönü Savaşı4. Lozan Barış Antlaşmasıgelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?