S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır? sorunun cevabı "Çekirdek-ateş küre-taş küre-su küre-hava küre   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan inkilaplardan biri değildir? Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerin yapmışolduğu olumlu davranışları onaylamasına .................denir. 1 metreden 22 santimetre daha uzun olan Mert' in boyu aşağıdakilerden hangisidir? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? * Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere denir.* Karaların içindeki geniş çukurları dolduran durgun su birikintilerine denir.* Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir. Yukarıda ,bazı yeryüzü şekilleri tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur ? Aşağıda verilen iç organların hangisinde bulunan kas çeşidi diğerlerinden farklıdır? Pembe, koşulsuz sevmek ve sevgiyi büyütmek demektir. Bu renk, sevgiyi ve merhameti temsil eder. Kırmızı ve beyazın birleşimi olan pembe, kırmızının hareketliliğini içermektedir. Baktıkça insanı rahatlatan ve enerjisini tazeleyen pembe, olumlu bir renktir.Bu metinde "pembe renk" ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 450 g suda 50 g şekerin tamamen çözünmesi sonucu hazırlanan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak için okula tahsis edilen tarlanın büyüklüğü en fazla kaç dekar olabilir? Macera kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cumhuriyet Döneminde ilk meal çalışması yapan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Evlenmesi Ticaretle uğraşması çarşı ve pazara gitmesi Peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımımda yanlışlık yapılmıştır? Boyutları 5 cm, 6 cm, 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak görevimizdir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir? Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 165 sayfalık çalışma kitabının 44 sayfasını bitiren Ali' nin yapması gereken tahmini kaç sayfası kalmıştır? Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının asal çarpanları 2 ve 3 olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan mahkemelerden birisi değildir? Halk arasında yıldız kayması olarak bilinenolaya yol açan gök cismi aşağıdakilerdenhangisidir? Hangi cümlede adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Bir okulda 14 bayan, 16 erkek öğretmen var.Bu okulda kaç öğretmen bulunmaktadır? Canlıların akrabalık dereceleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 102 689 105 sayısının on binler basamağındaki sayı kaçtır? Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupaya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupanın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Ilgıt ılgıt esen yellerEsip esip yâre değmeli değilAk elleri elvan elvan kınalıKaradır gözleri sürmeli değilBu dizelerde geçen ikilemelerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ...... Sonra birden bastırıverdi kasvet... Kalleş bir gölge, ağır ağır sokuldu dolunayın nurdan yüzüne... Birkaç dakika içinde kara bir şal gibi tamamen örttü üzerini gece güneşinin... Bir süre kıvranıp durdu ay ışığı, sonra tutulup kaldı aniden... Karanlık hükümranlığını ilan etti dağ yamaçlarında... Bozkır, siyaha teslim oldu.Bu parçada neden söz edilmektedir? I. Kosova Muharebesi hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMMye geçtiğini gösterir? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisini başkenti Gordion'dur? Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatı değildir? Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür? Fiziksel yakınlıklarına rağmen aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan yüzeysel ve geçici bir etkileşim içinde bulunan insan birliktelikleridir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almıştır? İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Anadoluʼnun dağları üzerine neler söylenmedi, neler yazılmadı. Anadolu, dağ dedi durdu; dağlara döktü derdini. Ovasını, obasını çeviren sıra sıra dağları çilesinin ortağı saydı.Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir