S:1

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki olumsuz etkilerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki olumsuz etkilerden biri değildir? sorunun cevabı "Solunum yapmamızı zorlaştırır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;- Osmanlı ordusu terhis edilecek- Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek- Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek- İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekAntlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? Bisiklet, kaykay vb. kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi çukur aynaların kullanım alanlarından biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna –cı eki getirildiğinde anlamlı bir kelime türetilmez? Öğrenme-öğretme ortamlarında aşağıdaki uygulamalardan hangisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisine uygun değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin onucu 24 ‘ e eşittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Dedem köyden 3 sepet yumurta getirdi, her sepette 10 tane yumurta olduğuna göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bir iç sorunu iken Avrupa Devletlerinin karışmasıyla dış sorun hâline gelmiştir? INTERNET için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz? Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kural olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Servetifünun Döneminde dergi türü daha çok gelişme göstermiş, gazete türü gerilemişti. Çünkü dönemin siyasi ortamı gazete için müsait değildi. Dergilerde ise sosyal ve siyasi konular değil, sanatsal konular ele alı- nıyordu. Dergiler toplumun edebiyata bakış açısını de- ğiştirmek istiyordu. Edebiyatı sosyal fayda ilkesine göre değil, estetik bir varlık olarak ele almışlardı. Dergileri, kendilerine yöneltilen eleştirileri yanıtlamak edebiyatla ilgili görüşlerini açıklamak, Batı edebiyatını yorumlamak için kullanmışlardı. Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştı.Bu parçadan hareketle Servetifünun dergiciliğindeki öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi basit kıyas çeşitlerindendir? Aşağıdakilerin hangisinde ``ki'' nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? 9 + ( 21 : 3 – 4 ) == 30: 3 – 4 .............. 1.adım= 10 – 4 .............. 2. Adım = 6 .............. 3.adımYukarıdaki işlemin çözümünde hangi basamakta hata yapılmıştır? (48 – 3) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? TBMM, Millî Mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize.................. unvanını vermiştir. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi sıfat tamlaması şeklinde kalıplaşmıştır? Olumsuz bir durum karşısında hangi arkadaşımız gibi davranmalıyız?Aras: Arkadaşıma bağırırım.Çınar: Arkadaşıma küserim, bir daha onunla konuşmam.Selim: Arkadaşıma hatasını söylerim. Evden dışarı çıkarken aile bireylerimize .................. deriz cümlesini hangisiyle tamamlarız? Ayaklarıma kara sular indi diyen kişi ne demek istemiştir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ucuz sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinin aldığı ek yanlış yazılmıştır? Risaletün-Nushiye adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüş kurallarından değildir? Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? Basın yayın organlarında onurumu zedeleyici, gerçeğe aykırı yayınlar yapıldığında haklarımı kullanarak onurumu koruyucu girişimlerde bulunurum. Bunları söyleyen kişinin girişimi aşağıdakilerden hangisinden dayanak almaktadır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gezi yazıları için söylenemez? 60 sayısının 110 fazlası kaç eder? 1.Allah tealanın huzurundan kovuldu.2. Dumanlı ateşten yaratılmıştır.3. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanıdır.4. tek görevleri ibadet etmektir.Verilen özelliklerden hangileri cinlerin özelliklerindedir? On a camping holiday, dont forget to take your - - - - in case it rains. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için abdestli olmak gerekir? Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir