Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hüzün denince ilk akla gelen türküdür Kara Tren. Savaş yıllarında ümitle beklenen ama çoğunlukla kötü habere getiren trenin türküsüdür. Yorgun, bitkin ve başı eğik kara trenin türküsüdür.

Altı çizili cümlede hangi söz sanatı ağır basmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hüzün denince ilk akla gelen türküdür Kara Tren. Savaş yıllarında ümitle beklenen ama çoğunlukla kötü habere getiren trenin türküsüdür. Yorgun, bitkin ve başı eğik kara trenin türküsüdür.Altı çizili cümlede hangi söz sanatı ağır basmaktadır? sorunun cevabı "Kişileştirme " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Grip olup okula gidemeyen aşağıdaki besinlerden hangilerini bol bol tüketmesi gerekir? Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.        Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir? Aşağıdaki teknolojik ürülerden hangileri aynı alanda kullanılır? Doğu Komşumuz İran yüzölçümü olarak ülkemizden kaç kat daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin sağlandığı yerlerden biridir? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? “ derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ekvatoral iklimin görüldüğü bölgelerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bir klasörü kesme veya kopyalamadan önce ne yapılması gerekir? D, E,F, G, Ğ, ….  örüntüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Newton’un önemli buluşu hangi seçenekte verilmiştir? Orta Çağda kilise kendini âdeta Tanrı yerine koyuyordu. Kilisenin öğretilerine karşı çıkanlar sanki Tanrı’nın iradesine karşı çıkmışçasına sapık ve günahkâr sayılıyordu. Bu dönemde kilise istediği gibi savaş çıkarıyor, savaşları kutsal sayıyor ve insanları bu savaşlara katılmaya teşvik ediyordu. Pek çok insanın ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu savaşlar, insanların kilisenin uygulamalarına karşı çıkmasına neden olmuştur. Böylece toplumda, kiliseye ve din adamlarının aldığı kararlara karşı gittikçe artan bir öfke oluşmuştur.Bu metne göre insanlar ile kilise arasındaki problemlerin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?