S:1

I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.
II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.
III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.
IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Durum z. – zaman z.– miktar z.– yer-yön z. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Before I go to school, I - - - - . İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır  Ormanların faydaları çok fazladır.Aşağıdakilerden hangisi ormanlara zarar verir? Ay’ın yüzeyinde gök cisimlerinin çarpması sonucunda oluşan derin çukurlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin  nesnesi isim tamlamasıdır.   I. HazcılıkII. AnarşizmIII. YararcılıkVerilenlerden hangileri evren-sel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır? TevbeSûresi’ndetemelleri takva üzerine kurulduğu bildirilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? “Fermantasyon yöntemi ile sadece - - - - elde edilir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kaslarda yeterli oksijen taşınmadığı zaman, kan yoluyla beyni etkileyerek yorgunluk hissini oluşturan madde, aşağıdakilerden hangisidir?    Limana yaklaşan bir gemi ..............hareket yapar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “ Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki davranışların hangisinde tasarrufa önem verildiği söylenir? İleri derecede yaşlı olan ve hastalıkları nedeni ile bir daha oruç tutamayacak kimseler  tutamadıkları oruçlar karşılığında fidye vermeleri gerekir. Bir günlük oruç karşılığı verilmesi gereken fidye miktarı ne kadardır? 1.Gözleri görmeyen birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ettim.2.Sadece kendi okulum için düzenlenen yardım kampanyalarına katılırım.3.Öğretmenimize okulumuzdaki ekonomik durumu kötü olan arkadaşlarımız için bir yardım kampanyası düzenlememiz konusunda bir öneride bulundum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? Gemi sessizce yol alıyordu.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Ufukta,  yaklaşmakta olan bir geminin ilk önce bacasının görünmesi bize aşağıdaki bilgilerden hangisini verir? Canlılar yaşayabilmek için gerekli olan enerjileri…………………….. karşılamak zorundadır. Cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Ön koltuğa oturabilmek için en az kaç yaşında olunmalıdır? Kloroplast organeli ile ilgili olarak,I. DNA ve RNA bulundurmaII. Fotofosforilasyon ile ATP sentezlemeIII. Protein sentezleyebilmeverilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? Aşağıdaki adalardan hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilmemiştir? Hangi teknolojik ürünü evimizde kullanmayız?    Nişasta ve glikojen molekülleri için;I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşmaII. Bitkiler tarafından sentezlenmeIII. Dehidrasyon sentezi ile oluşmaverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdaki işlenmiş maddelerin hangisinin ham maddesi petrol değildir? Hangi cümlede soru eki olan “mi“ yanlış yazılmıştır? Bir tane amonyum nitrat(  NH4NO3  ) bileşiğinde toplam kaç tane atom bulunur? Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir? Dünya, kendi etrafındaki 1 tam turu ne kadar sürede tamamlar? Günde 2017 metre yol yürüyen Ali 1099 metresini yürüdüğüne göre geriyeyürümesi gereken kaç metre yolu kalmıştır ? “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? Sedat sınıfında arkadaşları ve öğretmeni ile birlikte belirledikleri kurallara uymamıştır. Bu durum için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?  Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?   Aşağıda verilen illerimizin hangisinde çığ olaylarına daha sık rastlanır?  6 sayısının bütün pozitif çarpanlarının toplamı kaçtır? "İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ................. denir." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?  Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir kelime vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir