S:1

Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Tartışma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Lisa : I am planning to try parachute diving next summer. Would you like to join me?Helen: Yes, - - - - . I am a real adrenalin seeker.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Hz. Adem’in eşinin ismi nedir?  Karadeniz ikliminde görülen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bir ekosistemde,I. İklim şartlarıII. Besin miktarıIII. Avcı sayısıIV. Tarım ilaçlarıgibi faktörlerden hangilerinin etkisinin insanlar tarafından artırılması besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir? Ahmet: Din vahye dayanır.                Aslı: Din değişmez.       Mehmet: Din anlayışı dine aykırı olabilir.     Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?  Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır.         Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı  sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?        Doru 6, Deniz 5 ve Zehra 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Yeniçeri ocağının temelini atan Osmanlı sultanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? o Yükseldikçe sıcaklığı her 200 m'de 1 ºC azalır.o Atmosferdeki gazların % 75'ine sahiptir.o Hava olaylarının büyük bölümü burada gerçekleşir.Bazı özellikleri verilen atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? Bir tencerede yemek yaparken tencere içindeki su kaynadığı halde tencernin sapına dokunduğumuzda elimizi yakmaz. Bu durumu aşağıdaki hangi seçenek açıklar? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? 2 ve 9 rakamları ile yazılabilecek iki basamaklı en büyük ve en küçük sayıları çıkarırsak çıkan sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir.?   60 mm kalınlığındaki 50 saç levha üst üste konuluyor. Bu levhaların yüksekliği kaç cm olur? Ok değmiş yara sızlarYaralının hâlindenNe bilsim yarasızlarBu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen  edebî  topluluklardan  biridir? Aşağıdaki anlatımların DOĞRU veya YANLIŞ olduklarını belirtiniz.(     ) Dünya’nın iki türlü hareketi vardır.(     ) Göçmen kuşlar ve deniz kaplumbağaları ışık kirliliğinden olumsuz etkilenir.(     ) Canlıların tümü gözle görülebilir.(     ) Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine donma denir.(     ) Kuvvet, hareket eden bir cismin hızını ve yönünü değiştirebilir. İnsan kalbi aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?  Anayasamızın kişilerin özel hayatının gizliliğini güvence altına alan maddesi aşağıdakiler- den hangisidir? Türklerin Müslüman Araplarla ilk teması hangi halife zamanında gerçekleşmiştir? "Tatlı" sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? Bir aritmetik dizide a4= 7 olduğuna göre bu dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken kural nedir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletlerde görülen bir özellik değildir?   Aşağıdakilerden hangisi 5'in katlarından değildir? “Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım.” Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? “İyilik, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene verenlerin tutum ve davranışlarıdır.”(Bakara suresi, 177. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir? Esila’nın  üç deste yumurtası var.Talha’nın yumurtaları  da  Esila’nın  yumurtalarının yarısı kadardır.İkisinin yumurtalarının toplamı kaçtır? “ Hava kararmıştı. İnsanlar evlerine çekilmeye başlamıştı. O yüzden cadde telaşlı ve hızlı adımlarla yürüyen insanlarla doluydu. Bu yoğun kalabalığa bir de arabaların korna sesleri karışıyordu...”Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse konu bütünlüğü sağlanmış olur?  “Muhakkak ki takvaya erenler şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler, bir de bakarsın ki gerçeği görürler.”(A’râf suresi, 201. ayet)Bu ayetten şeytanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Bitkide solunumun ve besin üretiminin gerçekleştiği yer.........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Student : When there are a lot of unknown words in a text, I don’tunderstand it.Teacher : ………………. You don’t have to know all the words in a text. “Aras, sen çok iyi taklit ve rol yapıyorsun. Senin drama kulübüne katılmanı tavsiye ederim.” Öğretmenin bu önerisinde Aras’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Sağlığımız korumak için başlıca nelere dikkat etmeliyiz? I- Seydi Ali ReisII- Barbaros Hayrettin PaşaIII- Uluç Ali ReisVerilenlerden hangileri ünlü Türk denizcilerindendir?A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I - II - III Kayaçlar aşağıdaki sektörlerden hangisinde hammade kaynağı olarak  kullanılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir