S:1

Sürmeler çekmiş gözüne
Kanmaz avcının sözüne
Tüylerine kına yakmış
Düğüne mi gider keklik
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?

Sürmeler çekmiş gözüne Kanmaz avcının sözüne Tüylerine kına yakmış Düğüne mi gider keklikYukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? sorunun cevabı "Kişileştirme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
İtilif Devletlerinin Anadoluyu işgali karşısında Osmanlı Devletinin tutumu hangisi olmuştur? OKANIN RÜYASI Okan gece saat onda yatmış uyumuş. Uykusunda rüya görmüş. Rüyada beyaz bir ata binmiş. Kocaman bir dağın üzerine çıkmış. Dağın üzerinde bir saray varmış. Kapısı çok darmış. Okan kapıyı kırmış içeriye girmiş, Sarayda bir cüce varmış. Cüce Okana bir taç takmış.-Sen padişah oldun Okan, demiş. Okan çok sevinmiş.-Hani benim hizmetçilerim? diye cüceye sormuş.Annesi Okanı uyandırmış. Okan uyandığına pişman olmuşOkan sarayın kapısından içeri nasıl girmiş? Millî gelirin üretim faktörlerinin üre- timden aldıkları paylara göre dağılımına - - - - dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Fatiha suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir? "Sevgiler şu binaya taşındılar." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Okullar kapanınca hemen Elazığa gidersin. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Ülkemize hizmet edecek bilim insanlarının yetişmesi için aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verilmelidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? Oyun oynamak benim....................ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................dır. Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli vardır? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir? Babam akşam saat 21.00de çalışmaya gidip, sabah saat 06.00da gelirse, kaç saat çalışmış olur? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin asıl gayesi değildir? Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdakilerin hangisinde en uygun olarak belirtilmiştir? Bir vazoda iki desteden 5 eksik çiçek vardır. Bu vazoda kaç çiçek vardır? 18 dL = .................mL ifadesinde boşluğa gelmesi gereken sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 272. 272. 272 işleminin sonucu hangisidir? Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliğinin yönetimine bırakılmıştır? Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin toplum açısından bir sakıncası yoktur? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Kovan, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvasıdır? Resulullah'ın(a.s.m) vefatından sonra Kim 'Muhammed öldü' derse, onu kılıcımla iki parça ederim diyen sahabe kimdir? Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.Yukarıdaki altı çizili sözün anlamı nedir? Hareket mekanizmasıyla uçağa benzeyen ve gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk uzay araçları aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeyer alan fıkhi yorumlardan biridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır .? Aşağıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar? Mesleklerle ile ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi estetik değerin ölçütüdür? If you dont want to be a bad student, you - - - -. Romanda; anası, babası eşkıya baskınında öldürülen kahramanın çevresinde kasaba ortamı, kasabadaki yaşam biçimi gözler önüne serilir. Bütün bunlar bir aşk hikâyesi ile birlikte romanın sonuna kadar işlenir. Mekân olarak Edremit (Balıkesir) ve yöresi tercih edilmiş, ayrıntılarıyla betimlenmiştir.Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Yağmur, dolu, kar gibi yağış türleri Dünyanın hangi katmanında meydana gelir? I. TestislerII. Epididimis kanalıIII. Leydig hücreleriIV. Yardımcı bezlerV. PenisYukarıda verilen erkek üreme sistemine ait yapılardan hangileri skrotum içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi temel inanç esaslarımızdan biri değildir? İnsan DNAlarında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin DNA parmak izini oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra imzalanan ve Osmanlı Devletinin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir