S:1

Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir?

Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir? sorunun cevabı " Yargıtay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Yarım kilogramı 150 kr olan domatesin 3 kgı kaç kr dir? Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları ile ilgili; I. Çözeltilerin donma noktaları, saf çözücünün donma noktasından daha düşüktür.II. Çözeltinin derişimi arttıkça, kaynama noktası yükselir.III. Seyreltik çözeltilerin belli bir donma ve kaynama noktaları vardır.yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Osmanlı Devletinin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisidir? Adanalı bir kadının Mardinli bir erkekle evlenmesi sonucu oluşan etkileşim - - - -, Adanalı bir kadının İtalyan bir erkekle evlenmesi sonucu oluşan etkileşim - - - - kavramlarına örnek oluşturur.Yukarıdaki boşlukların aşağıdaki ifadelerden hangileri ile doldurulması uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime eş anlamlısı ile birlikte kullanılmıştır? • Burkancılığın önemli bir eseridir. (Uygurlar Budaya Burkan, Budizme de Burkancılık adını vermişlerdir.)• Eser, tercümeden çok, bir adaptasyondur. Yazar, birçok ilave yaparak eseri genişletmiştir.• Budizmin esaslarını, felsefesini ve Budanın menkıbelerini anlatan bir eserdir. Yukarıda özellikleri verilen Destan Dönemi yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Gereksiz yere para ve zaman harcamak, savurganlık, tutumsuzluk anlamlarına gelen kavram hangisidir? DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi müdürün sosyal etkinlikler ile ilgili görevlerinden biri değildir? Sabah güneş doğarken yüzünü güneşe dönen birisinin sol kolu hangi yöndedir? Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan bir lambadır? Dost – düşman kelimeleri arasındaki anlamsal ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? I- Bizansın şehzadeleri kışkırtmasıII- Bizansın Haçlı Seferlerine zemin hazırlamasıIII- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlan- mak istenmesiIV- - Hz. Muhammetin İstanbulun fethi ile ilgili hadisiYukarıdakilerden hangileri İstanbulun Fethinin nedenlerindendir? Bir iç açısı 90° den büyük olan üçgene ............................... üçgen denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aruz sizin olsun hece bizimdirHalkın söylediği Türkçe bizimdirLeyl sizin, şeb sizin, gece bizimdirDeğildir bir mana üç ada muhtaçBu dizelerin ait olduğu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir? 125 sayısı aşağıdakilerden hangisinin küpüdür? 345 618 021 doğal sayısında binler bölüğündeki sayı ile milyonlar bölüğündeki sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır? I. Rüzgar II. Yer altı suları III. Yağmur IV. Sıcaklık farkıYukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler? - - - - komedyasında olaylar, merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Emel 'in iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 5 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? Bir sınıfta 11 erkek, 9 kız öğrenci var. Bu sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım şekillerinden biri değildir? Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının yapılış tarihleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi internetin olumsuz etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde halk kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçer? Milli birlik ve beraberlik ağıdakilerden hangisini çağrıştırır? İzotonik ortamda bekletilen bir bitki hücresi hipertonik ortama alındığında,I.Hücre çeperi ile hücre zarı arasındaki boşluk artar.II. Osmotik basıncı artar.III. Turgor basıncı artar.değişimlerinden hangileri meydana gelir? İlk İslam parası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde bastırılmıştır? Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? TBMM nerede açılmıştır? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içeriğindeki besin yönünden ötekilerden farklıdır? "45 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğünün yerine siyah sözcüğünü kullanmak uygun olmaz? Banyo yaparken hangisini yapmak su tasarrufu sağlar? Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir