S:1

Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.
Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?

Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir? sorunun cevabı "Dilekçe hakkının kullanılmasıyla " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından biri değildir? Aşağıda verilen madenlerden hangisi Dünyada en çok ülkemizde çıkarılan madendir? Aşağıdaki hayvanlardan en uzun olan hangisidir ? Hz. Peygamber, Hz. Ayşeye Kurbanımızı ne yaptık? diye sorar. Hz. Ayşe de Ona Tamamını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize kaldı. deyince, Hz. Peygamber But hariç tamamı bize kaldı desene. diye cevap verir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır? (I) Tanzimat Döneminin roman ve hikâyesinde konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (II) Sosyal konulu roman ve hikâyelerde Doğu-Batı kültür çatışmasından doğan sosyal sorunlar, bu sorunlardan doğan bunalımlar işlenir. (III) Tarih konulu romanlarda ise devletin içinde bulunduğu kötü durum sebebiyle geçmişte kazanılmış başarılara sığınıldığı görülür. (IV) Eserler genellikle bir öğütle biter; iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. (V) Bu dönem roman ve hikâyelerinde Batılı edebî akımlardan etkilenilmiş, teknik yönden kusursuz sayılabilecek nitelikte eserler yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yavuz Sultan Selimin aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Sınıf başkanını kim seçer? Aşağıda verilen açı ölçülerinden hangileri bir dörtgene ait olamaz? İğne yapar. dediler doktordan korktuk, Ceza yazar. dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan ise Düşük not verir, azarlar. dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslana Kaliteli eğitim almış. değil, İyi eğitilmiş. diyoruz.Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? PARMAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Her mevsim kaç aydır? Hepimiz ayakta onu seyrediyorduk. Cümlesindeki hangi sözcük belgisiz zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir? Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır? 1. Trafik kazası2. Nükleer patlama3. Deprem4. HeyelanYukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal afettir? Peygamberimizin hadisine göre en hayırlı komşu kimdir? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucu ya da memle- ketçi edebiyatı sürdüren bir topluluktur? Alinin 10 kalemi vardır. Ali 10 kalem daha alınca Alinin toplam kaç kalemi olur? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Çok güzel, çok başarılı hatta olağanüstü şiirler yazan şairler vardır. Ama bunlar, her zaman kendilerine has bir dünya yaratmayı başaramamış olabilirler.Bu parçadaki altı çizili ifadeyle şairlerin hangi özelliği yakalayamadıkları vurgulanmıştır?(Çıkmış TEOG Sorusu) Işığın nasıl olduğu ortamlarda varlıkları net olarak göremeyiz? ..................................idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek okulu hangisidir? Salyangozların uzun vücutları ve bu vücutlarını koruyan kabukları vardır. Salyangozlar vücutları- nın alt kısmında bulunan kasların kasılıp gevşe- mesiyle oluşan dalgalanma hareketi sayesinde ilerler. Vücutlarının alt kısmındaki kaygan ve sümüksü sıvı salyangozların üzerinde durdukları yüzeyi kayganlaştırarak hareket etmelerini kolay- laştırır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Doktor Ayşe hanım, Mahmut beyin eşi, Gizemin annesi, aynı zamanda çevreyi korumayla ilgili bir vakfın üyesidir.Bu açıklamada toplumsal statünün hangi özelliği vurgulanmıştır? Aşağıdaki kişisel bakımlarımızdan hangisi için yardım alırız? I. 8OII. 9FIII. 11NaVerilen elementlerin elektronegatifliklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır? İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanılmaktadır? Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 71den 16 eksiktir? 1m uzunluk kaç cmye eşittir? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemalin kişilik özelliği değildir? Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların aşındırma faaliyetlerinin etkisi yoktur? Peygamberimiz Hz.Muhammed'e farz, biz ümmetine sünnet olan ve geceleyin kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir