S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır? sorunun cevabı "Doyurucu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken dönemlerinde elde edilen kök hücreler embriyonik kök hücresi olarak adlandırılır.Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,I. Sınırsız bölünebilir.II. Kendini yenileyebilir.III. Organ ve dokulara dönüşebilir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Hz.Muhammedin Peygamber olmadan önce mesleği ne idi? Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıylaeşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisiyanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi miraç gecesinin hediyelerinden değildir? Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi ve Doğu Avrupadaki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? Celal : May I come in?Cansu : ........................ Fenomenolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır? Pusulanın kırmızı ibresi her zaman hangi yönü gösterir? Kilogramı 2,75 lira olan domates ve kilogramı 3,45 lira olan salatalıktan birer kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Kitabüş Şifa ve El-Kanun fit-Tıp adlı eserler hangi Müslüman bilim adamına aittir? ABC + 218 + 524 = 1511 işleminde ABC sayısı kaçtır? 549 : 9 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak için yapılacak bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olarak kullanılamaz? Binlerce yıl toprak altında kalmış canlı kalıntılardan oluşan ve fosil yakıtlar adı verilen enerji kaynakları- mızın belli başlıları - - - - , - - - - ve - - - - dır. Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Peygamberimizin doğduğu çevrede müşrikler nelere tapıyorlardı ? Manyetik alan çizgileriyle ilgili olarak;I. Sonsuz sayıdadırlar.II. Sayıları, şiddetleri ile ters orantılıdır.III. Mıknatısın dışında N kutbundan S kutbuna doğrudur.yargılarından hangileri doğrudur? Krokiler ölçekli olmayan kabataslak çizimlerdir. Çizdiğimiz yer kuş bakışı gösterilir ve burada herkes tarafından bilinen cadde, bina, iş yeri, çarşı gibi unsurlar krokide gösterilmelidir.Bu metne verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? Zaman zaman kendi yazılarıma baktığımda bazı sözleri değiştirme gereği duyarım. O sözün yerine yeni ifadeler bulurum. Sonra nedense hangisini kullanacağımı bilemem bir türlü. Düşüncem bir o yana, bir bu yana yalpalar.Bu metindeki altı çizili cümlenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yan kelimesi, Oraya vaktinde gidemezseniz hakkınız yanar. anlamında kullanılmıştır? (I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.(III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir? Rönesans Döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen Son Akşam Yemeği adlı eserin ressamı, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? M _ _ KYukarıdaki kelimenin eksik harflerini işaretleyiniz? 8 çeyrek elma kaç bütün elma eder? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengindir? Hz. Bilal kimin aracılığıyla Müslüman olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getirmenin amaçlarından biri değildir? 30 dakika kaç saniyedir? 1m 45 cm kaç cm dir? Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Aşağıdakilerden hangisi metrenin üst katlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak faydalarındandır? Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir? Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken ilk müdahaleye ne ad verilir? Mustafa Kemalin şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşmasının kararlarından bazıları şunlardır:• Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.• Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Bu kararların,I. BağımsızlıkII. Ülke bütünlüğüIII. Egemen devletIV. Millî eğitimanlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemalin antlaşmaya karşı çıkışında etkili olmuştur? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir