Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.
Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ula­şılabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Dünya Savaşı'nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ula­şılabilir? sorunun cevabı "Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenleri de vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hz. Muhammed'e güvenirliği nedeniyle uygun görülen sıfat hangisidir? “Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(İsrâ suresi, 9. ayet.)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özellikle- rinden hangisine örnek oluşturur? Sayı doğrusunda  ̶ 5 sayısının 2 sayısına uzaklığı kaç birimdir? Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir? Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekle üçgen denir.Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğü tırnak içine alırsak doğru olur? 1950 seçimleri sonucunda iktidarı sona eren parti, aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi “bireysel rehberlik” kapsamında verilen hizmetlerdendir? “Koşma” nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Tutmak” sözcüğü, hangi cümlede diğerlerinden “farklı” anlamda kullanılmıştır? Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağlanarak sosyal adaleti gerçekleştirmektir.Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir? Fabrika bacalarından çıkan dumanlar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesine neden olur? Aşağıda rollerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?