S:1

.I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında temel ne­denin sömürgecilik ve hammadde arayışı olduğunu söyleyen bir Sosyal Bilgiler öğ­retmeni, savaşın çıkma nedenini neye da­yandırmış olur?

.I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında temel ne­denin sömürgecilik ve hammadde arayışı olduğunu söyleyen bir Sosyal Bilgiler öğ­retmeni, savaşın çıkma nedenini neye da­yandırmış olur? sorunun cevabı "Ekonomik  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez? Tercüman-ı Ahval gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolunun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için ­ ­ ­ ­.Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur? Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? 4 öğretmen, 6 doktor, 3 mühendis ve 7 veterinerin katılacağı bir toplantı yapılacaktır. Toplantıyı yönetecek kişi katılımcılar arasından kura ile belirlenecektir.Buna göre hangi meslek grubundaki bir katılımcının yönetici olma olasılığı en yük- sektir? Kendisinden farklı bir takımı tuttuğu için arkadaşına kaba davranan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? Tıkıştığımız arabada Veliaht Reşat Efendinin en büyük oğlu varmış. Reşat Efendiye, onun şehzade ve belki adamlarına rastlamak, onlarla selamlaşmak! Onlarla yan yana gelmenin ne demek olduğu konusunda uzun uzun bilgi veren ve o gün beni aşırı bir kuruntuyla konuştuğu sanısına düşüren Saffet-i Ziya ancak benimle eve girdikten ve bir kahve içtikten sonra yatışabildi. Ben zaten İstanbulu kuşatmış tehlike ağı içinde, Reşat Efendi tehlikesinin ne önemli bir düğüm olduğuna ilişkin pek çok şey dinlemiştim. Saffeti Ziyanın kattığı bilgilerle bu tehlikenin önemini büsbütün anlamış oldum. Reşat Efendinin arabası geçerken, geçtiği yolda ona rastladınız da bir yan sokağa sapmadıysanız ya da bir dükkana girdiniz de orada bu adamın hizmetlilerinden birini buldunuz, hele onun hekimlerinden, onun ma- ğazalarından biriyle ilişkiye girdiniz mi artık haftalarca bunun sonuçlarını bekleyerek yaşamanız, uykunuzda sıçramanız gerekirdi.Halit Ziya Uşaklıgilin Kırk Yıl adlı eserinden alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede gö­rülmez ? Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi sınıf temizliği ile ilgili değildir? Türkiyenin ................... şehri İstanbuldur. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi durumunda olgu ifade edilmiş olur? 6 - 5 + 4 + 3 - 2 + 1 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür? o Yükseldikçe sıcaklığı her 200 m'de 1 ºC azalır.o Atmosferdeki gazların % 75'ine sahiptir.o Hava olaylarının büyük bölümü burada gerçekleşir.Bazı özellikleri verilen atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi suyun katı hali değildir? It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...Which one is true according to the text? Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının asal çarpanları 2 ve 3 olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin Balkan topraklarında dünyaya geldiği zaman Osmanlı Devleti kapitülasyonlarla Batının açık pazarı haline gelmiş, bir yandan da Balkan ulusları Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız olmak istiyorlardı.Balkanlarda yaşayan Türkler Balkan ulusları tarafından baskı altında tutuluyordu.Yukarıda verilen paragrafa göre Mustafa Kemalin doğduğu yıllarda Osmanlı Devletiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Ulaşım araçları ile kullanan kişiler eşleştirilmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki Araçlardan Hangisine Hafıza Depolama Aracı Değildir? 1. Orta Amerika ya yaptığım bir gezi sırasında ayaklarımın ucunda dev bir tarantula gördüm.2. Ama ben cesaret edip de elime alamadım.3. Yanımdaki arkadaşım örümceği eline alıp sevmeye başladı.4. Örümceği bana uzatıp Al, sev, bir şey yapmaz. dedi.5. Görür görmez korkudan iki adım geri sıçradım.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Gülizar nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden kişiye hangi dua ifadesini kullanmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren durumlardan değildir? Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir? Avrupa Birliği Eğitim ve gençlik programlarından olan Comenius programının amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? (I) Okumaya fırsat bulamadığımız için yaz tatiline çıkarken bavula ilk atılan, geçen sezonun liste başı kitapları başımızın üstündedir. (II) Ancak onları şimdilik ayrı bir yerde tutalım. (III) Çünkü asıl olarak tüm zamanların yaz kokulu kitaplarıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. (IV) Başlangıç noktamız ise Murathan Munganın Yaz Geçer adlı şiir kitabı... (V) Kitap baştan sona bir yaz mevsimi gibi geçer ve Yaz Bitti şiiriyle de biter.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerek- çesidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir? Peygamberimizin sütannesi aşağıdakilerden hangidir? Kulağına küpe olsun. deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki maddelerden hangisi koklayarak tanıyabileceğimiz maddelerden değildir ? eşeğini Nasrettin kaybetti HocaYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda ilk sözcük hangisi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir