Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre ;
‘Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.
Bu durum insan hak ve özgürlüklerinden en çok hangisi ile ilgilidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre ;‘Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.Bu durum insan hak ve özgürlüklerinden en çok hangisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Kişi dokunulmazlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ahmet : Mekke’de yaşayan bir kabileden söz edilmektedir.Betül : Mekke’lilere verilen zenginlik, nimet ve emniyetten söz edilmektedir.Azra : Mekke’lilere verilen nimetlerden dolayı Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir.Bu öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki surelerden hangisiyle ilgilidir?  “Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir.” Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(……..) Kur’an-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren “Azrail ” meleğidir.(……..) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(…….) Kur’an-ı Kerim’in hiçbir ayeti değişmemiştir.(….…) Peygamber efendimiz 10  yaşındayken annesini kaybetmiştir.(…….) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona “Muhammedül Emin” denmiştir. Polis imdadın telefonu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sularımızı kirletmez? Dijital ortamlarda bilgi (resim, müzik…) ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere ne denir ? Yapım eki almamış ve başka sözcüklerle birleşmemiş fiiller basit yapılıdır.Buna göre aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi basit yapılıdır? Balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan,Suşi yemeği ile meşhur ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?  Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.Bu parçada İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük sıralamasında başta yer alır?