Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi muhtarla ilgili yanlış bir bilgidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi muhtarla ilgili yanlış bir bilgidir? sorunun cevabı "Belediye İdaresinin başıdır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken dönemlerinde elde edilen kök hücreler “embriyonik kök hücresi” olarak adlandırılır.Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,I. Sınırsız bölünebilir.II. Kendini yenileyebilir.III. Organ ve dokulara dönüşebilir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Bir nöronda impuls oluşturulması ve diğer nörona impulsun iletimi sürecinde,I. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımıII. Akson boyunca depolarizasyonIII. Dendritlerle uyartının alınmasıIV. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki reseptörlere tutunmasıolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. bulutlar2. gökyüzündeki3.  getirir4.  yağmur5.  karaNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden  hangisi olur? Aşağıdakilerin hangisinde bir olayın nedeni ve sonucu birlikte verilmiştir? Din, insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir sayının küpüdür? Aşağıdakilerden hangisinin zamanı farklıdır? ’ileri” sözcüğü, hangi cümlede “mecaz” anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmamıştır?  Konuşma havası içinde, daha senli benli yazılan yazılara ne ad verilir?  Güzel kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?