S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -in eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -in eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz? sorunun cevabı "Millet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılmasına ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin gerçekleştirdiği işlevlerden değildir? Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra oluşan destanlardan biridir? göz sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Reichenbacha göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir? Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Gün ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktım. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeye örnek olur? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? 1-F Sınıfında 10 kişi vanilyalı dondurma,7 kişi çilekli dondurma,12 kişi de kakaolu dondurma seviyor.Buna göre en çok sevilen dondurma hangisidir? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 tane bütün karpuz .....çeyrek karpuz eder. Bayrağımız ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Tarihte Hindistan halkının birbiriyle kaynaşmasını önleyen ve burada uzun yıllar siyasi birliğin kurulmasına mani olan sosyal sınıf sistemine ne ad verilir? Damla 14 yaşındadır.Babasının yaşı Damlanın yaşının 3 katıdır.Annesinin yaşı ise Damlanın yaşının 2 katının 5 fazlasıdır.Buna göre Damlanın,babasının ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır? Çevremizdeki varlıkların; I – Biçimini II – Uzaklığını III – Sıcaklığınıgözlerimiz sayesinde algılarız.Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? Its a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. Its based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didnt win a gold medal. He didnt break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try. What can be the title of this text? I. Dünyanın günlük hareketinin yönüII. Matematik iklim kuşaklarının sınırları III.Dünyanın yörüngedeki hızıDünyanın yörüngesinin elips değil de çember olması durumunda yukarıdakilerden hangilerinde değişiklik yaşanırdı? Şair Evlenmesi adlı eser için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt alanlarından biri değildir? In Ramadan Feast, children - - - - their relatives, neighbours and get candies in Turkey. Sözlükte gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü farklı bir amaç için kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Şehrin ışıkları sokağımızı aydınlatmıyordu cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki Keremin boyunun tam olarak ölçülebilmesi için 30 santimetrelik cetvel en az kaç kez kullanılmalıdır? Aşağıdaki hangi açıklama, yanında ayraç içinde verilen kavrama uygun değildir? David :Did you like the movie?Kate :Yes, I did. - - - - .David : Good to hear that. I. Öyle ki bir sonraki yıl ekecekleri, tohumluk olarak ayırdıkları tahılları bile yemek zorunda kalmışlar.II. Köylüler ambarlarında ne var ne yok tüketmişler.III. Yıllar yıllar önce diyarın birinde kıtlık olmuş.IV. Yaşam neredeyse bitecekmiş ki doğanın sırlarını bilmekte usta olan bazı insanların sayesinde kıtlık dönemini atlatmışlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve satışından elde ettiği gelir daha fazladır? Erzurum Kongresinde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi isim altında örgütlenmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir? Paramızı harcarken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmeliyiz? Geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Frank : Every day, Nicola drives me crazy at school.Leonard : Why?Frank : Because .............................. . Ela gözlerine kurban olduğum Yüzüne bakmaya doyamadım ben İbret için gelmiş derler cihana Noktadır benlerin sayamadım ben Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir