S:1

‘ Küçüktüm küçücüktüm,
Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.
Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır?

‘ Küçüktüm küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Kuran-ı Kerim gönderiliş amacını Sad suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır: (Resulüm!) Sana bu mübarek Kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? "Küsmek" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? İman, toprağa dikilen bir fidan gibidir. Fidanın yeşerip büyüyebilmesi için sulanması ve bakımının yapılması nasıl bir gereklilikse, kalpteki imanın da yaşaması için ibadetlerle desteklenmesi bir zorunluluktur.Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir canlının farklı dokularında sentezlenen proteinlerin farklı olmasına;I. Sentezin yapıldığı ribozomun farklı olmasıII. Şifre veren DNA bölgesinin farklı olmasıIII. Aminoasitlerin birbirine farklı bağ çeşidi ile bağlanmasıverilenlerden hangileri neden olabilir? Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece düşmesi (ses düşmesi) olmamıştır? Virüsleri etkisiz hale getirmek için hücrelerin salgıladığı protein yapılı savunma maddesine ne denir? Genellikle günlük gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanan bu türde ortaya konulan sorunlar kısa, yalın ve akıcı bir üslupla anlatılır. Okuyucunun ilgisini sürekli olarak canlı tutabilmek için yazarların konularında tekrarlara düşmemesi; kapsamlı bir kavrayış gücüne, derin bir kültür zenginliğine ve geçmişlegünlük olayları kaynaştırabilme ustalığına sahip olması gerekiyor.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? 4 tane onluk , 7 tane binlik , 8 tane birlik , 2 tane yüzlük , 6 tane on binlikten oluşan doğal sayı hangisidir ? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sağlıklı bir insanın böbrekleri aşağıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde tümevarım metodunu anlatmak için kullanılan örneklerden biridir? ... İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı de- ğişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren içecekten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır...(Muhammed suresi, 15. ayet)Bu ayette tasvir edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Sorgu melekleri hangileridir? 4 kg içinde kaç tane 500 g vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına görenek denir.( ) Dolap çevirmek; Gizli kapaklı işleri olan, dalavereler döndüren kişiler için kullanılan deyimdir.( ) İnsanlar yüzyıllardır hiç değişmeyen aynı tarz giysiler giyerler.( ) Hıdırellez, Anadoluda yazın sona erip kış mevsiminin başladığına işaret eden bir bayramdır.( ) Yediğimiz yemekler yaşadığımız coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermez. Aşağıdakilerden hangisi benzinle ve güneş enerjisiyle çalışan arabaların ortak özelliğidir? Edebiyat tarihçisi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi önemli eserlerinden ikisidir.Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Üzerlerinde rakamların yazılı olduğu topların bulunduğu bir torbadan, çekilen bir topun üzerinde asal sayı yazma olasılığı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düş sözcüğün eş anlamlısı vardır? El feneri, araba farı, aynalı teleskop gibi aletlerin yapımında kullanılan ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerinden biri değildir? Ses ile ilgisi;Boşlukta yayılmaz.Madde içinde her yöne yayılır.En hızlı gazlarda yayılır.bilgilerinden hangileri doğrudur? Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin anbalajlı satılan yiyecek maddelerinin üzerinde bulunmasına gerek yoktur? Peygamberimizin (s.a.v.) hicret esnasında yaptırdığı ve İslam tarihinde kurumsal anlamda ilk mescit kabul edilen cami aşağıdakilerden hangisidir? Yedi onluk sekiz birlik Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Böbrekler aşağıda verilen maddelerden hangisini vücuttan uzaklaştıramaz? En az günü olan ay hangisidir? -24 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sepette pamuk olmamak sözüyle anlatılmak istenen nedir ? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Peygamberimiz Müslümanı İnsanların .......... ve ........... emin oldukları (güvendikleri) kişidir şeklinde tanımlamıştır. Boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir? X ile Y sıvılarının birbiri içinde çözünmediği bilinmektedir. Bu durum;I. X – Y çekiminin, X – X ile Y – Y çekim kuvvetinden daha küçük olmasıII. X ile Ynin molekül içi bağlarının birbirinden farklı olmasıIII. X ile Ynin oda koşullarındaki fiziksel hallerinin birbirinden farklı olmasıyargılarından hangileriyle açıklanabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir