S:1

Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur?

Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur? sorunun cevabı "Duvarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Tekerleğin Sümerler tarafından icat edilmesi aşağıdaki alanlardan hangisine diğerlerinden daha fazla katkı sağlamıştır?  Çöl Gölü hangi ilimizdedir? Zeliha okula doğru geldi(   )Eren, ne zaman  ders çalışıyor(  )Zeynep, kaç arı geliyor(   )Yukarıdaki cümlelerin sonuna sırayla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?  Bahçedeki kuşlar bayram yapıyor gibiydi, hepsi ötüyordu. Esen rüzgâr, yaprakları bahçeye serpiyordu. Bu bayram konserinde bülbülün güzel sesi bütün arkadaşlarının şarkıları arasında  duyuluyordu.Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı   yoktur? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerine örnektir? - Söyleyeni belli değildir.- Olağanüstü olaylar anlatılır.- Yer ve zaman belirsizdir.Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? 6, 12, 24, 48,  ?  örüntüsünde ? işareti yerine  hangi sayı yazılmalıdır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre İl genel idaresinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam verme- dikçe girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.”(Nur suresi, 27. ayet)Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki konu- larından hangisi ile ilişkilidir? • Kaptan-ı derya Seydi Ali  Reis’in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı  eseridir.• İlk seyahatname olma niteliği taşır.• 1554 civarında  yazmıştır.Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir? İçinde bulunan nikotin ile bağımlılığa neden olan ve sağlığımıza zararlı olan madde aşağıdakilerden hangisidir? “insana yaşama gücü ve isteği vermek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi adreste bulunmaz? Mom : It’s time to sleep. Go and - - - - your bed.Son : All right mom. Hz. Peygamber insanlara içten davranırdı. İnsanlar onunla çekinmeden konuşabilirlerdi. O, insanların konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. Yaşlı, hasta, yetim ve fakirlerle yakından ilgilenirdi. Kimsesiz ve öksüzleri sık sık ziyaret ederdi.Yukardaki paragrafta Peygamber efendimizin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? ‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır? …………………………………….., havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. The film was ……..…. than we expected.  Kaç tane 250 mL 10 litre eder?  Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Hegel’in diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, “diyalektik materyalizm” adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegel’in sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı ya- ratır. Marks’ta ise varlık madde ile baş- lar, düşünce ise maddenin ürünüdür.Parçaya göre Marks ve Hegel’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi“Danişmendname” için söylenemez?  Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi  davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? 1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür? Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlar arasında yer almaz? Orta Asya Türk sanatında, öldürülen her düşman için dikilen  kabartmalı taşlara ne ad  verilir? -Ülkenin rejimi belirlendi-Devlet başkanı belirlendi-Ülkenin adı belirlendiYukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olayın sonucudur? Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Joyce :Hi, Kim! It’s me, Joyce. What are you doing?Kim : I’m getting ready for a date.Joyce: Who are you going out with? Do I know him?Kim : No,- - - - .I met him at a café two weeks ago. Bize küçülen kıyafetlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili olarak yanlıştır? Aşağıdaki sorular doğruysa başına (D), yanlışsa başına (Y) yazınız.(...) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) cömertliğinden dolayı el-Emin lakabı verilmiştir. (...) Hz. Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. (...) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), cennet gençlerinin efendileridir. (...) Hz. Peygamber torunlarını çok severdi fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. (...) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) dört çocuğu vardır. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır?  Gündüzlerin en uzun olduğu mevsim hangisidir? Turnadağ Savaşı hangi beyliğe son vermiştir? • Millî Mücadele Dönemi’nin ilk gazetesidir.• Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi’ndekarar verilmişir.• İlk sayısı 14 Eylü 1919’da basılmışır.Hakkında bilgi verilen gazete, aşağıdakilerdenhangisidir? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki ateşkes antlaşmalarından hangisini imzalayarak çekilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir