S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Son zamanlarda insanlardan kaçan, ürkek bir hali vardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
1830 İhtilalleri, Avrupa'da ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşmasının yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliyeye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır? İnanç esaslarının ilki ve temeli aşağıdakilerden hangisidir? Eş sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilere izoterm adı verilmektedir. Bu yöntemle haritalar üzerinde sıcaklıkların dağılışı gösterilebilmektedir.Bu yöntemle çizilmiş Dünya yıllık ortalama sıcaklık haritasına bakıldığında, sıcaklık değeri en yüksek olan izoterm çizgisinin, Ekvator çizgisinden daha kuzeyde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.Yukarıdaki hadiste vurgulanan temizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki basamaklı en büyük çift sayı iki basamaklı en küçük çift sayıdan kaç fazladır? Öğretmen, pikniğe giden 48 öğrenciye yarımşar litre meyve suyu verdi. Öğretmen kaç litre meyve suyu almıştır? Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınız( ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? Allah'ın insanları, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için peygamberler aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne denir? De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur. (İhlas suresi)Anlamı verilen ihlas suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? I. Anlatımın samimi ve canlı olmasına dikkat eder.II. Gezi yazısını fotoğraf, resim gibi materyallerle destekler.III. Betimleyici anlatımdan yararlanır.IV. Kültüre, araştırmaya önem verir.V. Anlatımda kapalılığı önemser. Gezi yazısı yazmak isteyen bir yazar, yukarıdaki açıklamalardan hangisini dikkate almaz? Besinlerin içeriklerine göre gruplandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 7000 g kaç kg eder? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Döneminin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? I. Gören herkes kedime bayılıyor.II. Eve geç döndüğü için ceza aldı.III. Yanlış çalıştığı için sınavdan düşük not aldı.Yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri sebep-sonuç ilişkisi vardır? Seslerin tamamı ....................... sonucu oluşur. Sinek sesi şiddeti ............. olan sestir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Süleyman Şah, Dragon Antlaşmasını aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır? Bazı küçük tanecikli katılar, bulundukları kaptan diğerine akma özelliği gösterirlerİfadesine hangi madde örnek verilebilir?  • Mal ile yapılan bir ibadettir.• Sözlükte temizlenme, arınma, bereketlenme anlamlarına gelir.• Zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mal-larının belli bir miktarını fakirlere vermeleridir.Hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir? Açık olan bir bilgisayar doğru bir şekilde nasıl kapatılır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez? Üç yüz seksen altı bin kırk dört sayısının rakamla yazılmış şekli hangisidir? I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Kar suyundan süzen çeşme göl olmazGül dikende biter, diken gül olmazDız dız eden her sineğin balolmazPeteksiz arının balı yalandır. Dörtlüğün ilk üç mısrasında hangi çeşit uyak kulanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerdendir? ...................................., Mezopotamyada kurulmuş ilk uygarlık olarak bilinir. Site adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? 600 ün % 40ı kaçtır? • Merkezi Tebriz olmak üzere İranda kurulan,• Kösedağ Savaşında Anadolu Selçuklu Devletini mağlup eden,• Abbasi halifeliğine son verenMoğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Zekat kimlere verilmez? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek... Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Parçanın ana düşüncesi nedir? Hz. Peygamber döneminde aşağıdaki gruplardan hangileri arasında kardeşleştirme (muahat) yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir