S:1

Anne ................... kapısıdır, girmesini bilene,
Baba ..................... kapısıdır, açmasını bilene,
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Anne ................... kapısıdır, girmesini bilene,Baba ..................... kapısıdır, açmasını bilene,Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Cennet–rızık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümledeki özel isim hangisidir?Merdivenin altında yatan bizim Pamukmuş. Maddelerin ışınları tutup ısıya dönüştürmesine ne ad verilir ? The walls of my house are very dirty, so - - - - . Aşağıdakilerden hangisi III sayılı cetvel (düzenleyici ve denetleyici kurumlar)' de yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde müşriklerin siyasi kararlarını aldıklarıyerdir? "Ana yönlerin dışında kalan yerleri bulmamıza yarayan ve ana yönlerin arasında olan yönlere...................denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? kaz – ocak – ek – diz – dil – sağ – belYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi eş seslidir? Hz. Hatice (r.a.) Mekkenin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine ............. lakabı verilmişti. Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birler basamağında 0 olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? 102 689 105 sayısının on binler basamağındaki sayı kaçtır? Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Bu özelliklerinden dolayı içinde bulunduğu toplumda hangi isimle anılırdı? Mama Hatun Külliyesi, ........................... dönemine ait bir eserdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi okula geldiğimiz, haftanın ilk günüdür? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Güneşi elma ile modellenirse Dünya aşağıdakilerden hangisi ile modellenmelidri? Şanyü unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam bilimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili bir kavram değildir? ‘Selçuk, yarın tiyatroya gidecek. Bu cümlede varlığın yaptığı işi bildiren sözcük hangisidir? John : Hi,Im John. Whats your name?Mark : My name is Mark.John : - - - -.Mark : Me too, John Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? 5 + 7,099 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı metin türlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisinde statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır? Hangisini bayram hazırlığı olarak yapmayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) kelimeler birlikte verilmiştir? Dengeli ve düzenli beslenmek isteyen biri yapılması gerekenleri liste halinde hazırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlıdır? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluş-turduğu topluluğa popülasyon denir.Bu tanımlamaya göre,I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.II. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır.III. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Isıyı iyi ileten maddelere ..............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Duydun mi e kız komşi hamsi çıkti bu sabah Essah mi deyisun hatun,duyamadım vah vah vah Sen almişsan bize de bir tavaluk ödünç ver Dört batman aldum ancak üçini bizim bey yer Başımıza geleni gördün mi komşi hanım Bahçede pişir bari kokusini alalım.... Yukardaki şiirde bahsi geçen hamsi hangi ilimize aittir? 62 + 42 = işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini sosyal örgütlere örnek gösteremeyiz? Bir kütüphanedeki 500 kitabın 340 tanesi okunmak için verilmiştir. Geriye kaç kitap kalmıştır? Başkent dışında uygulanan Cumhuriyet Bayramı törenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir? Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? A: When did you go to the dentist?B: ........................................A) TomorrowB) At homeC) Two days agoD) At hospital İslama göre insanın öldükten sonrada sevaplarının devam etmesini sağlayan eserleri yapması veya yapılmasına katkıda bulunmasına ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir