S:1

Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım demiştir.
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?

Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım demiştir. Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır? sorunun cevabı "Alçak gönüllü olduğunu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Ahmet 468 sayfalık kitabın 149 sayfasını okuduğuna göre okuyacak kaç sayfası kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu yoktur? Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangisi memurların haklarından değildir? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında doğdu? Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? "Kaç kitap bitirdi bu ay cümlesinde hangi noktalama işareti kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi %7 ifadesinin ondalık karşılığıdır? Dünyanın en dış katmanına ne denir? I. SelII. ÇığIII. ErozyonIV. DepremAğaçlandırma çalışmaları yukarıdaki doğal afetlerden hangilerini önlemek amacı ile yapılmalıdır? Yufka yürekli deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Aşağıda verilen;I. Cismin kütlesiII. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangisi tek başınaarttırılırsa cismin limit hızı artar? Bu elma çok tatlıymış. cümlesinde kaç hece vardır? Sınıfımız gezimiz için kişi başı 35 TL para topladık. Sınıfımızda 35 kişi olduğuna göre, kaç TL para toplanmıştır? 1- 31 MART olayı 2-İkinci Meşrutiyetin ilanı 3-Balkan savaşlarıYukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ? 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin ihtiyacı değildir? Lisa : What kind of programmes do you prefer to watch?Ethan: - - - -. 1. MetinHollandada karaların yarıdan fazlası deniz seviyesinin altındadır. Bu durum deniz sularının zaman zaman ülkenin içlerine kadar girmesine neden oluyor. Su baskınından korunmayı sağladığı için bu ülkede, su üstünde metal direkler üzerine yapılan evlerle sıkça karşılaşırsınız.2. MetinBangladeşin bazı bölgelerinde yağışların yoğun olduğu aylarda su taşkınları oluyor. Bunlardan korunmak amacıyla su seviyesinden yükseğe yapılan ayaklı evler bölgede çok yaygın. Bambu ve tahta ayaklar üzerine ya- pılan evlerin zeminleri de suyun evlerin içine girmesini önlemek amacıyla bambuyla veya kalaslarla kaplanıyor.Bu metinlerde sözü edilen ülkelerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? I. Rüzgâr ve akan su, doğal ses kaynağıdır.ll. Ses, titreşime bağlı olarak oluşur.lll. Ses havada dalgalar hâlinde yayılır.IV. Ses çıkaran her şeye ses kaynağı denir.Sesle ilgili olarak yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Hangi ortamda uzun süre bulunmak kulak sağlığımızı kötü etkilemez? Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ses özelliklerinden değildir? ( 1000+ 1500 ) = ( 25 x .......) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınına medeni kanunla sağlanan haklardan biri değildir? -Sanırım bu okula bir daha gelemeyiz. Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir? .................. Hz. Muhammede vahiy yoluyla indirilmiş,............ yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla .................. edilen, insanların bir benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah kelamıdır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Oyuncak dükkanındaki bir koli misketin 197 tanesi satıldı. Geriye 235 tane misket kaldığına göre, en başta kolide kaç adet misket vardı? Kavimler Göçü sonrasında Türkler Avrupada bir Hun Devleti kurmuştur. Böylece Türk kültürü Avrupada yayılma göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar? Emeviler dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır? Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz? Okulca Anıtkabir, Anakara Kalesi, Gölbaşı ve Kocatepe Camiini gezdik. Cümlesinde kaç tane bileşik kelime vardır? Aşağıda verilen bilgilerin tamamı hangi devre elemanına aittir? Osman Bey, oğlu Orhan Gaziye; İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma! diye vasiyet etmiştir. Osman Beyin bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir? Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu bilincini arttırır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir