S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir? sorunun cevabı "insanlara dünya ve Ahiret mutluluğunun yollarını göstermek                                        " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin kültür ve uygarlığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci kimdir? Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın Arkadaşını Ve uzandın mı bir kez Sımsıcak kumlara, Bir kum tanesi gibi Bir taş gibi dinleneceksin. Yukarıdaki şiirde verilen öğüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının nedenlerinden biri değildir? Makarna, arpa, buğday, patates ne bakımından zengindir? 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır. Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir? Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının şahitlerinden değildir? (260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Hanın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi Peygamberimizin örnek ahlâkını ifade etmez? Ölçülü, uyaklı ya da serbest ölçüyle yazılmış yüksek duygular ve heyecanlar içeren nazım şeklindeki eserlere ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Bir doğal sayıyı onluğa yuvarlamak istiyorsak, birler basamağına bakarız.Buna göre 346 sayısı aşağıdakilerden hangisine yuvarlanır? Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hakimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Çinin Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir? Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,II- Mekkeye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,III- Reşit olmayan Müslümanlar Medineye alınmayacakmaddelerinden hangileri ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar (Cahit Sıtkı Tarancı)Bu şiirde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır? Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? Bir onluk sıfır birlikten oluşan sayı kaçtır? Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? Demircilerin piri denilenGür ve güzel sesi olanZeburu okuduğu zaman bütün canlılar durup onu dinler ve sesinden dağlar yankılanırYukarıda özeliklerinden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Askeri başarılar siyasi başarıları da beraberinde getirir yargısını aşağıdakilerden hangisi desteklemez? İki basamaklı en küçük sayıdan, bir önce gelen doğal sayı kaçtır? E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için şifremizi nereden alabiliriz? Aşağıdakilerden hangisinin dünyaya aşırı bağlılık göstermeyi daha çok engellediği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir? Elif dinlediği bir şarkıda, aynı kalınlık ve şiddettekisesler arasında bazı farklılıkların birden fazla müzik aleti kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyor.Elifin bu düşüncesi sesin hangi özelliği ile açıklanır? Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürüne ait bir özellik değildir? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? Hangi yazım doğrudur? Kabotaj ve Deniz Bayramı ne zaman kutlanır? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? I. Perdenin renginin bozulmasıII. Açıkta bırakılan yiyeceklerin tadının bozulmasıIII. Meyve ve sebzelerin renginin kızarmasıYukarıda verilen olaylardan hangisi ışığın olumsuz etkilerindendir? Kuran – ı Kerimde toplam kaç sure vardır? Aşağıdakilerden hangisini sosyal örgütlere örnek gösteremeyiz? Ayşe' nin boyu 1 m 48 cmdir. Kardeşi ondan 27 cm daha kısadır. İkisinin boylarının toplamı kaç cmdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir