S:1

Hz. Peygamberin sütannesi Halimeyi yıllar sonra bile: Anne diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

Hz. Peygamberin sütannesi Halimeyi yıllar sonra bile: Anne diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? sorunun cevabı "Vefalı olduğunu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
 “Bu adam çok cimridir” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? Kilosu 5 lira olan elmadan 2 kilo, kilosu 25 liradan 5 kilo fındık alan Abdullah, kaç lira öder? I. Tüketici hakları derneğine başvurmak II. İlgili makamlara dilekçe yazmak III. Alınan ürünü kullanmadan atmakAlışveriş sırasında haksızlığa uğradığını iddia eden bir vatandaş yukarıdaki yollardan hangilerine başvurabilir? Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçilmiş ve fetihler başlamıştır?  Kalp, göğüs kafesi içerisinde ve iki ……………………. arasındadır.  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? "Pencereyi aç !" ingilizcesi hangisidir? Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur?    Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez? Bir usta, bir kalfa ve bir çırağın çalıştığı bir iş yerinde usta, kalfanın 3 katı, çırağın 5 katı maaş almaktadır.Bu iş yeri sahibi bir günde çalışanlarına 230 TL ödediğine göre çırağa günlük kaç lira ödeme yapmıştır? Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı, aşağıdaki illerimizin hangisinde daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?  Yerin derinliklerinden gelen kaplıca suları aşağıdakialanlardan hangisinde kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi hikâyesinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?  “ O bahçenin sahibi bildiğim kadarıyla Ahmet’tir.” Cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?  Aşağıdakilerden hangisi dağ biyomunda yaşayan bir hayvan türüdür?  Bir çıkarma işleminde eksilen 20 artar çıkan 15 azaltılırsa sonuç nasıl değişir? “İslam’da kader inancı, Allah’ın insanın davranışlarını belirlediği anlamına gelmez. Şayet böyle olsaydı insan sorumlu da tutulmazdı. Hâlbuki insan irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır. Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Onun davranışlarını sınırlamamıştır.Bu metinde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?                                 KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. “Bu benimdir, bu benim, yalnız benim!” diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi cümlenin sonuna nokta konulması uygun değildir? “Uçak saat kaçta gelecek” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Some medicine is - - - - by my mother every day. Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.”Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.”  Cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? My brother was sleeping while - - - - . Ramazan geldiğinde özellikle hangi ibadet yerine getirilir ? 4 tam 4 yarım litrelik kapların içindeki su kaç mL' lik kapları doldurur ? Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?  He - - - - milk very often. Hangisi kulaklığın sağlamış olduğu faydalardan değildir? İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu arasında ilişki var- dır. Bu ilişkiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ”Namazda ayakta durmak” hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? “59-57-55-…..-51-49-…..-45” örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Uydusu vardır.Dış gezegendir.En büyük gezegen değildir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakileden hangisi olamaz. 147 000 ÷ 1000 işleminin sonucu kaçtır? Vaktiyle bir oduncu ve karısı varmış. İki kızlarıyla birlikte bir kulübede yaşarlarmış. Bir gün oduncu ormana odun toplamaya giderken karısına ‟Bugün öğle yemeğimi büyük kızımla gönder.” demiş. Öğlen olunca büyük kız babasının yemeğini götürmüş. Fakat dönüşte evin yolunu şaşırmasın mı? - - - - Çaresiz, kulübenin kapısını tıklatmış. Kapıyı ihtiyar bir adam açmış. Büyük kız, başına geleni ihtiyar adama anlatmış.Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir