Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
07.47 de evden çıkan Oya, 2 saat 26 dakika sonra köyüne varıyor. Oya köyüne vardığında saat kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
07.47 de evden çıkan Oya, 2 saat 26 dakika sonra köyüne varıyor. Oya köyüne vardığında saat kaçtır? sorunun cevabı "10.13      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Diğer adı “fıtır sadakası”dır. Zengin olanlar ihtiyaç sahiplerine verir.Özellikleri verilen ve ramazan ayına özgü olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma umudu son bulmuştur?  I- 40 Yaşını doldurmuş olmakII- Yüksek öğrenim görmüş olmakIII- 7 Yıllık süre için görevlendirmek Yukarıda bazı seçilme şartları verilen devlet görevi aşağıdakilerden hangisidir?                  I. Oksidatif fosforilasyonII. Substrat düzeyinde fosforilasyonIII. FotofosforilasyonYukarıda verilen fosforilasyon çeşitlerinden hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir?  Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (... ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.(... ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.( ...) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.(... ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.( ...) Şeytan, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.  Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Herakleitos’ta diyalektik, yeni bir şeyin ortaya çıkması-dır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni birşeylerin meydana gelmesinin sebebidir.Örneğin; gece ve gündüzün savaşı bir günü oluşturur.Verilen paragrafta Herakleitos’un diyalektik düşüncesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümledir? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Doğalgaz veya tüp kullanılan evlerde gaz kaçağı olduğundan hangisini yapmak tehlikelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘göze çarpmak’’ anlamında bir söz kullanılmıştır?