Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? sorunun cevabı "Çocuk bileğini incitmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kelime birleşik yapılı değildir? Öğrencileri ile kurduğu iletişimde mesajını daha etkili vermek isteyen öğretmenin “ben dili” mesajlarını kullanması, davranış değişikliği oluşturabilmek için önemlidir. Aşağıdakilerin hangisinde ben dili mesajı doğru olarak verilmiştir?  Dini bakımdan suç sayılan iş ve davranışlara ne denir? “… Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”(Maide S./3 )Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi yönüne örnektir? Babam dün kırtasiyeden silgi aldı." Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir?  18 ÷ 2 = 9 bölme işleminde bölünen sayı ile bölümün toplamı kaç eder? Kasidelerde asıl konuya giriş bölümüne - - - - , kasidenin sunuldu-ğu kişinin övüldüğü bölüme - - - -, şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?   İtilaf Devletleri , I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek amacıyla       hangisini düzenlemişlerdir ?  67 ve 29 sayılarının onlar basamağındaki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en  kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar  ve dilsizlerdir.” (Enfâl suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi dile getirilmiştir?