S:1

eye-ear-nose ingilizce kelimelerinin türkçe karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

eye-ear-nose ingilizce kelimelerinin türkçe karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " göz-kulak-burun" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Cam bilye, demir tozu ve toz şeker karışımı ayrıştırılmak isteniyor.Bunun için aşağıdakilerin hangisinde verilenler kullanılır? Doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için Kurtuluş Savaşı tarihinde "Başkomutan Meydan Muharebesi" adını alan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Cerenin 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.Cerenin toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki cümlede, numaralanmış kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?Umut, barış, Tarık pikniğe gittiler. 1 2 3 Bir okulda 405 erkek, erkeklerden 45 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? • Abdulkadir Geylaninin düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Asyadan Balkanlara ve Orta Doğudan Afrikaya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.• Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi olu şum aşağıdakilerden hangisidir? I. 13 x 15=185II. 16 x 12 = 192III. 8 x 17 = 136IV. 11x12 = 132Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur? Emin in 100 lirası var. Abisi ona 15 lira verdi. Emin, bu paranın 35 lirasını harcadı. Eminenin kaç lirası kaldı? Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Trablusgarp savaşı hangi tarihde olmuştur? 94 793 982 Sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Emre doğduğunda babası 28 yaşındaydı. 4 yıl önce babasının yaşı Emrenin yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Where is Jack from? sorusunun cevabı hangisi olamaz? 19 Mayıs 1919 tarihinde ne olmuştur? Nişasta moleküllerinin hidrolize uğratıldığı bir hücre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Osmanlı Devleti nde başkentin Rumeli ye aktarılması ilk defa hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere ................ cisim denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? -12 + 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye .................adı verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bana öyle geliyor ki ,bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gönlüm nakış nakış renkli bir kilim Bir kınalı güzel türküdür dilim Yeminle anlatsam kim inanır kim İçine düştüğüm bu çılgın hâle Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almaz? ''Hava durumu '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ülkemizde aşağıdaki hangi gelişmenin ertelenmesine yol açmıştır? 75 L zeytinyağı 750 mllik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytinyağı ne kadardır? * Sanayiler yerleşim alanlarından uzak yerlere yapılabilir.* Fabrika bacalarına filtreler takılabilir.* Gürültülü ortamda çalışmak zorunda olan insanlar kulaklık takabilir.* Evlere, işyerlerine, okullara... ses yalıtımı yapılmalıdır.Ses kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yukarıdakilerden kaç tanesi yapılabilir? Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönebilen maddelere esnek madde denir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi esnek maddelere örnek gösterilemez? Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla günlük hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi bağnazlıktan korunma yollarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir