S:1

sınıfımız sözcüğü aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak hecelerine ayrılmıştır?

sınıfımız sözcüğü aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak hecelerine ayrılmıştır? sorunun cevabı "sı-nı-fı-mız  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir? Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi hem ağızda hem de ince bağırsakta kimyasal sindirime uğramaktadır? “Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ………… denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? There is enough bread at home. You - - - - buy any for dinner. Türk ordusunun eksiklerini gidermek için her evden çeşitli malzemelerin toplanması için çıkarılan yasanın adı nedir? Temiz su bulunmadığı veya suyun kullanılmasına engel oluşturan sebepler olduğunda temiz bir toprakla yüz ve kolların meshedilmesine ne denir?  ? + 1016 + 1025  = 2080  işleminde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? 3 x (16 - 13) işleminin sonucu kaçtır? Dükkânı açmak için anahtarları arıyor cebinde. Bir an anahtarları almayı unuttum mu düşün- cesi - - - - adamı. Sonra anahtarı bulunca sakinleşiyor.Bu metindeki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D’ , yanlış ise başına ‘Y’ yazınız(…..) Güneş sistemindeki en büyük 2.gezegen Uranüs’tür.(…..) Dünya, karasal gezegenlerin en küçüğüdür. (…..) Dış gezegenler, iç gezegenlerden büyüktür.(…..) Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen Venüs’tür(…..) Güneş sisteminde Güneş’in etrafında dolanan 8 gezegen vardır.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir? Mickey : - - - - going to cinema tonight?Jerry : That sounds great. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini,aşağıdakilerden hangisi üstlenir? 5 + 8 = işlemin sonucu kaçtır? Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri aşağıdakilerden hangisi tarafından araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır? "Ahmet de dayısı gibi zeki."Ahmet' in zekası kiminle karşılaştırılmaktadır. 80' den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayarken 4. söylediğimiz sayı kaçtır? (80 dahil) “Kitap ve defterlerimi topladım, aceleyle evden çıktım, otobüse yetiştim.” cümlesinde kaç tane isim vardır? 19' dan başlayıp ikişer sayarsak hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim becerilerinden değildir? “Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde ibadet olarak kabul edilen davranışlar belirtilmiştir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak kabul edilemez. Hunlar, keçe çadırlar içinde oturmuşlar ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleri ürünlerle geçinmişlerdir. Göçebe hayat şartları nedeniyle süs eşyaları, kemer tokaları gibi taşınabilir eşyalar üzerine kurt, kaplan, geyik ev at gibi resimler çizmişlerdir.Bu bilgilere dayanarak, Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? I. Sıbyan mektebiII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde örgün eğitim veren kurumlardır? Sağlıklı bir yaşam için günde 2 litre su içen biri iki haftada kaç litre su tüketir? İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir? Namazın farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? •  Allah rızası için yapılan her türlü yardımdır.•  Miktar sınırlaması yoktur.•  Verenin zengin olması gerekmez.•  Her zaman verilebilir.Verilen bu özelliklerin hepsini kapsayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat değildir?           İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğiaşağıdakilerden hangisidir? “ Yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı” dizelerinde aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? Besmelenin anlamı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?  Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir? Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir