S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? sorunun cevabı "koltuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Gravatar
Acemi
ayse

Fakat kelimede k varsa onu işaretle ve cevab koltuk

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kulak memesi yapışık olan anne (genotipi:ee) ile kulak memesi ayrık olan babanın (genotipi:EE) üç çocuğu vardır. Bu çocukların genotipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgilidir. Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşıla- bilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir.Bu bilgiler aşağıda verilen yasalardan hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? Çay bardağına batırılmış kaşığın kırık gibi görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iyi insanın temel özelliklerinden değildir? İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.); iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam dinin temel kaynaklarından biridir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımını yapmaktadır? (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, Ona ibadet et ve Ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç Onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? (Meryem suresi, 65. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Türkçede fiillerin -mak/-mek eki almış hâline mastar denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır? Mustafa Kemal Ne Mutlu Türk üm Diyene! sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir? Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meraginin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? '' Wardrobe '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Türkiyede rüzgarların yer şekilleri üzerindeki şekillendirici etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir.Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? '' o,t,m,t,e,r'' harflerinden oluşan doğru kelime aşağıdakilerden hangisidir? Dont wait for us if ............ Aşağıdaki şehirlerden hangisi Batı Anadolu horstgraben sisteminin oluşturduğu depremlerin etkisi altındadır? Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan hangisi yanlıştır? İlk romanı Görünmez Adam ile okuyucusunun gönlünde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damağında dururken ikinci romanını yayımlamayı düşünüyormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlananlardanım.Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir? • M.Ö. 15. yüzyılda Filistinde göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.• Öte tarafın insanları anlamına gelmektedir. Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir.Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından Yahudilere verilen bu ad aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir? Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 27 öğrenci olduğuna göre okul mevcudu kaç kişidir? Dokumacılıkta ileri giden ve Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlü uygarlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur? I-Bedir Savaşı II-Mute SavaşıIII-KubaMescidinin yapımı IV-I. Akabe BiatiYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur? Doğal afetlerden biri de sel baskınlarıdır.Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemenin yollarından biri değildir? Mekkede Hz. İbrahimin (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara .............. denirdi. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I. GülmekII. UyumakIII. AğlamakIV. YellenmekV. Saç ve tırnak kesmekYukarıda verilenlerden hangileri abdesti bozan durumlardandır? Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı nedeniyle kutladığımız millî bayram aşağıdakilerden hangisidir? Sabit hacimli kapalı bir kapta 127°C de bir miktar gazın basıncı 0,4 atmdir. Gazın sıcaklığı 227°C ye çıkarıldığında basıncı kaç atm olur? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür? Aşağıdaki şemada aşağıdaki şıklarda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?Yaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızAhirette tüm insanların toplanacağı yerDünya hayatını sona erdirecek büyük olay.Öldükten sonra yeniden dirilmek Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ? soru işareti konulmalıdır? Kuran-ı Kerimin anlattığı peygamberlerin yada önemli kişilerin hayatından yaşanmış ibret verici ,ders almamız gereken olaylara ne denir ? Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? Kapadokyaya balon turuna giden 75 kişilik bir turist kafilesi en fazla 10 kişi alan balonlara bineceklerdir. Bu turist kafilesindeki herkes balon turuna katılacağına göre en az kaç balon gereklidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir