S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir? sorunun cevabı "Sabahleyin uyanır uyanmaz, karga tulumba işe gidiyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hayatımızda, her gün onlarcasıyla karşılaştığımız ve hem fiziksel hem de psikolojik etkileri altında kaldığımız konulardan sadece biridir ön yargılar. Sadece çevremizdekiler değil kendimiz de ön yargılı hareket etmekte, bunları önsezi olarak kabul edip yanılgıya düşmekteyiz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yüce Allah, vahyi,  aşağıdaki peygamberlerde hangisine hiçbir aracı olmadan bizzat kendisi iletmiştir? Burnumuz tıkalı olduğunda yiyeceklerin tadını tam olarak alamayız. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Dünyamızın üzerinde nereler gösterilir? Karşılıklı konuşmalarda konuşanların sözlerinin başına hangi noktalama işareti konur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ki”nin yazımı doğrudur?  Soluk verirken karbondioksiti dışarı atma sırasında sırasıyla hangi organlar görev alır? Bohr atom modelinin,I. Elektron dairesel yörüngelerde hareket eder.II. Uyarılmış atom temel hale geçerken foton yayar.III. Her bir elektronun belirli bir ortalama potansiyel enerjisi vardır.varsayımlarından hangileri daha sonra çürütülmüştür? Close your____________ ?Boşluğu uygun olacak şekilde tamamlayan ifade hangisidir.   Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlara örnek olarak verilir? The post office - - - - at 5 p.m. every weekday. Tanrım şâhid, duracağım sözümde Milletimin sevgileri özümde Vatanımdan başka şey yok  gözümdeYar yatağın düşman almaz;  giderim! Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? My mother hasn’t finished the washing up - - - - . ”Namazda Kur’an-ı Kerim okumak” hangi kavramla ifade edilir? “sıcak – serin – servis – sucuk” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan üçüncü kelime hangisi olur? Aşağıdakilerin hangisinde “ de” sözcüğü işin daha önce yapıldığı anlamını katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir “şart”a bağlı değildir? böcek, elma, araba, Amasya, insan, Osman, kitap, Karabaş adlarından kaçı cins adıdır?  Aşağıdaki  görevlilerden  hangisi ilk Türk devletlerinde ülkenin denetim  ve  vergi işleriyle ilgilenirdi? Dinimizde temizlik hangi kelimesiyle ifade edilmektedir? Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir? The teacher: “Whose pencil is that under the desk?”The teacher - - - - me whose pencil that was under the desk. Bilgi Edinme başvurularının etkin,süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alan birim hangisidir? Deprem anında hangisini yaparsak doğru olur?  Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir? Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir? İlk Çağda İyonya’da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında;I. Toprakların verimli olmasıII. Özgür tartışma ortamının bulunmasıIII. Devletin güçlü bir orduya dayanmasıIV. Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?  Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye……….. denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?  Şiir okunurken sesin alçalıp yükselmesine ne ad verilir? "İzmir'e varmamıza daha bir saat var." cümlesinde "-e" eki niçin kesme işareti ile ayrılmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Elhamra  Sarayı  ile  ilgili  değildir? ”Meyve yiyiyorum………………………..sağlıklıyım.”Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Beşer beşer 6 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar verilmiştir? Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara örnektir? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici ögeler az da olsa vardır ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü, sanatsal söyleyişler önemli yer tutar. Bu tür yazılar yaratıcı yazılardır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir