S:1

Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ruhban" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) konmalıdır? • Temelinde Mutlak Varlık inancı vardır.• Yaratıcı, yok edici ve koruyucu üç tanrıya inanılır.• Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır.• Kast sistemi vardır.Yukarıda birtakım özellikleri verilen din hangisidir? 855 sayısı nasıl okunur? Osmanlı Devleti ilk defa fiilen hangi gelişmeyle ortadan kalkmıştır? (1) Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri, güzel kokularıyla arıları kendine çeker. (2) Çiçek tozları; bal özü almak için çiçeklere konan arıların sırtlarına, bacaklarına yapışır. (3) Arılar bu tozları, çiçekten çiçeğe taşıyarak onların tozlaşmasına yardım eder. (4) Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da kardelen tohumlarını yuvalarına taşır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir? İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Sorumluluklarımız Haklarımıza- Eğitim almak 1- Çalışmakb- Yasalara uymak 2- Vergi vermekYukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir? Harita çizim yöntemleri ve teknolojisi ne kadar gelişse de Dünya üzerindeki bir yerin kâğıt (düzlem) üzerine aktarılmasında hata ve bozulmalar mutlaka olmaktadır.Bunun sebebi Dünyanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Bir köylü kadın, bir buzağıyı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş. Sonra da bunu âdet edinmiş. Her gün buzağıyı kucağına alıp taşımış. Sonunda buna o kadar alışmış ki buzağı büyüyüp koca öküz olduğu zaman, onu yine kucağında taşımış.Bu metinde anlatılmak isteneni aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerdenhangisidir? A: Lets go to the cinema.B: - - - - . I like watching movies. •Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesi komutanıdır.•Sarıkamış, Kars ve çevresini Ermeni işgalinden kurtarmıştır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir? Varlıkların kokusunu almak bazı tehlikeli durumları algılamamızı sağlar. Bu cümleye örnek olarak hangisi söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi devlet dairelerinin internet siteleri için kullanılan uzantıdır? Emre ödevini araştırırken internette tanıştığı bir kişi tarafından tehdit edildi bu durumunda ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalı ? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür( ) Maddelerin şekil almış haline saf madde denir.( ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.( ) Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur( ) Mum, kandil ve gaz lambası güçlü ışık yayan aydınlatma araçlarıdır Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı ruhsalsorunlardandır? Dört yüz üç bin on üç doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Doğayı çok sevdikleri için .............. cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edemez? Soruyordu herkes birbirine, Parlayan şey bu mu?Muzaffer oluyordu bileklerimizde Tarihin ilk dipçik hücumu.(F. H. Dağlarca)Bu şiirin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir? Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine göre alçakta yer alan geniş düzlüklere ne ad verilir? Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ülkemizde Akdeniz İklimi aşağıda verilen bölgelerin hangisinde görülmez? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir? İlk defa trene bineceğim.Cümlesinin zamanı hangisidir? İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan huylarına, söz ve davranışlarına ne denir? Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve duru- munu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Maide suresi, 39. ayet)Bu ayete göre Allahın günahları bağışlaması hangi şarta bağlanmıştır? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? sene - yıl arasındaki ilişki, hangi seçenekte de vardır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul ada hem de topluluk adına örnek gösterilebilir? 58...75 boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? We have been reading books in the library - - - - . Hz. Muhammed (sas) Adal ve Kâra kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grupHüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür.İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir