Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "İnsanların arkasından konuşmak   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? I. Ölçülmek istenen becerilere bağlı olarak belirtke tablosu hazırlamalıII. Hazırladığı testi, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarına incelettirmeliIII. Daha önce aynı kapsamda hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırmalıDönem sonunda hazırladığı çoktan seçmeli bir testin, kapsam geçerliğini belirlemek isteyen bir öğretmen, yukarıda verilen uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir? 105- 1 işlemin sonunucunda kaç tane 9 rakamı vardır?         YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?“Cik cik”dedi benimkiDal üstünde tepede.Serçe yuvasını nereye yapmaktadır?  Dora : - - - -Paul : Oh! My best friend is very trustworthy andreliable. He is also handsome and attractive. Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi farklıdır? Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Lale Devri’nde, aşağıdaki şehirlerden hangisine elçi olarak gönderilmiştir? Bakanlıklarda, bakanlık makamına yardımcı olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin sayısı en fazla kaçtır?  Bilgehan, akşam saatlerinde güvercinini yuvasınabıraktı.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?