S:1

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde görülebilecek davranışlardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde görülebilecek davranışlardan değildir? sorunun cevabı "Annemize sormadan cebinden para alma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi nafile namazı değildir? Benim kocaman bir arabam var.cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangi kelimeyi yazabilirim? Terazinin sol kefesinde bir tane karpuz ve 500 gramlık kütle, sağ kefesinde ise 1 kilogramlık üç tane ve 500 gramlık bir tane kütle vardır. Buna göre karpuzun kütlesi kaç gramdır? (terazi dengededir) Günlük planımızda aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıyız ? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.My father ............ at 7 every morning. Hiçbir hudut tanımayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri bir devlet halinde birleştirmek, erişilmesi imkânsız bir hedeftir. Bu, asırlarca yaşamış olan insanların çok acı, çok kanlı hadiselerle meydana koyduğu hakikattir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki düşüncelerden hangisinin uygulanamaz olduğunu ortaya koymuştur? I. Bitkilerden parfüm esansı eldesiII. Şeker pancarından şeker eldesiIII. Söğüt ağacından aspirin hammaddesi eldesiYukarıda verilen olaylardan hangileri ekstraksiyon (özütleme) işlemine örnektir? Bedir Savaşında esir düşen bazı Mekkelilerin 10 müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması Hz. Muhammed(sav.) in hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) peygamberliktenönce yaptığı işlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulunun üyesi değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.(....) İçinde en az bir değişken ve işlem bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir.(....) Bir cebirsel ifadede birden fazla değişken bulunabilir.(....) a + 3b + 4 cebirsel ifadesinde sabit terim 3tür.(....) Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere sabit terim denir 24 ten başlayarak dörder dörder ileriye doğru sayan Fatih 6. saymada söylediği sayıyı en yakın onluğa yuvarladığında kaçı söyler? ​Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına ....................... adı verilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Ahmet derste Öğretmenine tuttuğu nafile bir orucu bozduğunu, bu durumda ne yapması gerektiğini sorar. Sizce öğretmenin vermesi gerek doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir. 14 tane kırmızı kalemim vardı. 8 tane daha kırmızı kalem aldım. Toplam kaç tane kırmızı kalemim oldu. Birleşmiş Milletler Günü ne zaman kutlanır? Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargah olarak kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir? Emel saat 09.30da kursa gitti. 11.45 te rahatsızlandığı için eve geldi. Emel kaç saat kursta kalmıştır? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir