S:1

Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir?

Aşağıdakilerden hangisi, hava koşullarından kaynaklanan trafik kazası nedenlerindendir? sorunun cevabı "Aşırı sis    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Başkalarının ayak izine basmadan güzel eserler oluşturan sanatçılar kısa sürede okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturur. Böylelikle yıllar da geçse kalıcılığını korur.Bu parçada geçen okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır. Yukarıda yapılan açıklama aşağıda verilen Allahın sıfatlarından hangisine aittir. Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın sonuçları arasında yer almaz? 5, 10, 20, 40 Yukarıdaki sayı dizisinde örüntüyü 4 adım daha ilerlettiğimizde son adımda yazacağımız sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların gönderiliş amaçlarından biri değildir? I- Hz. İsanın Yahudi soyundan gelmesiII- Hz. İsaya ilk inananların Yahudi olmasıIII- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılmasıYukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar? "Özgür günde üç kez dişlerini fırçalar." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz? demiştir.Bu bilgilere dayanarak Atatürkün vurguladığı ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Tanesi 39 lira olan ayakkabıdan 25 tane alan biri satıcıya 1500 lire vermiştir. Geriye ne kadar para üstü almalıdır? Vakıf yapan kimseye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Tanesi 50 kuruş olan sulardan 8 tane alan Ahmet satıcıya 5 lira verdiğine göre kaç kuruş para üstü alır? Bir okuldaki 697 öğrenci 23 öğrenci taşıyabilenaraçlarla kitap fuarına götürülecektir. Öğrencileritaşımak için en az kaç araca ihtiyaç vardır? Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi sesin kaydedilmesini sağlayan ilk cihazdır? Cem , çevresi 20 cm olan üç kareyi yan yana getirerek dikdörtgen elde ediyor. Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir ? Susan : Dont throw that can.Jack : Why?Susan : - - - -. For example, I always plant flowers in cans. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı doğrudur ? "Geleceğim" eyleminin olumsuzu hangisidir? Aşağıdaki bitkilerden hangisi insanlar tarafından tüketilir? I. Yaşlı nüfusu çocuk nüfusundan fazladır. II. Nüfus artışında yalnızca göçler etkili olmaktadır. III.Bir yıl içerisindeki çocuk ölüm oranı yaşlı nüfusa göre daha fazladır. 64 yaş üzerindeki nüfus oranı 0-14 yaş arasındaki nüfus oranından fazla olan bir ülke ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesin olarak söylenebilir? Pek çok ayette Allahın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir? Bir silginin boyu 4 santimetredir. Aynı uzunluktaki 10 silgi uç uca eklenerek sayı doğrusu yapılıyor. Bu sayı doğrusunun boyu kaç santimetredir? Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammedi (sav.) İslamı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talipe başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygambere durumu bildirdi. Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: Allaha yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabbim Allah bana yeter!Hz. Muhammedin (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez? Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde dışarıya ısı vermektedir? Aşağıdaki şıklardan verilen dosya uzantısı eşleşmelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Bir yıldaki haftalarının 3/4‘ ü kaç gündür? Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2şer 2şer otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalıyor. 3er 3er otururlarsa 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in kabri ( mezarı ) nerededir ? Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı ruhsalsorunlardandır? Mantarlar 4 ana grupta incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ata 78 sayfalık kitabın 25 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruz Böyle birbirimizden uzak Böyle kendi kendimizeTopraktan ekmek Pancardan şeker Tezgahtan çulâkiAma gene insanların ekmeği yok Ama gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır? Çinliler hangi Türk topluluğunun akınlarına karşı Çin Seddini inşa etmişlerdir? Kıyam bi nefsihi sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede peynir ve yoğurt karşılaştırılmaktadır? " El " kelimesi aşağıdakilerin hangisinde yabancı anlamında kullanılmıştır? I. Tepkimeyi oluşturan maddelerin önlerindeki katsayılarla ters orantılı olarak değişir.II. Tepkimeye giren maddelerin miktarları azaldıkça azalır.III. Birimi SI sisteminde M.s–1 dir.Tepkime hızı için yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir