S:1

E-posta adresleri nasıl olmalıdır?

E-posta adresleri nasıl olmalıdır? sorunun cevabı "Türkçe karakter kullanılmamalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kuvvet bir cisimde şekil ve yön değiştirebilir.Aşağıdakilerden hangisinde şekil değişikliği yaşanmaz? Çevremizdeki insanlara sevgimizi yalnız sözle değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz. Buna göre hangi davranış sevgimizi belli etmez?  Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında en çok hata payı aşağıdakilerden hangisine aittir? Yeryüzü …………………….. yaşam alanıdır.Boşluğa gelmesi gereken uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz? 6 ton fındığın 2 ton 250 kg’ı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Powerpointte bir slaytın arka planını değiştirmek için hangi işlem yapılmalıdır? “mi” soru edatı kendinden önceki kelimeye birleşmez ama kendinden sonraki eke birleşir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han­gisinde “mi” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır? Yurdumuzda kaç coğrafi bölge vardır? Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.Atatürk’ün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;I- Bağımsızdır.II- Barışçıdır.III- Hukuka bağlıdır.IV- Millî güce dayalıdır.esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? Hangi deyim anlamca diğerlerinden farklıdır? Takvim bilgisi olup, tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına ne ad verilir?  Esmâ-i Hüsnâ’  ne anlama gelmektedir? Dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz iki sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangisinde krokiden yararlanırız? Müslümanların hicretini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?  Üç basamaklı 24A sayısı 2 ile tam bölündüğüne göre, A nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Birleşmiş Milletler Teşkilatınındaveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? I never ............ fish, but now I ............ . Because it is delicious. Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır?  Çamaşır makinemiz bozuldu. Tamir ettirmek istedik ama yapılamadı. Bu durumda yeni makine aldık. Eski makinemizi ne yapmalıyız?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?   Divanü Lügati’t Türk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? If the weather - - - - better, we would go for a walk. Look at the clouds, it - - - -. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? (8 x 1000) + (9 x 10) + 6 şeklinde çözümlenmiş hâli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi?  “ Bu Kur’an, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku yoktur, o alemlerin Rabbindendir.’’ (Yunus suresi, 37.ayet)Bu ayette Kur’an’ı Kerim ile ilgili vurgulanan aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir? Hangi cümlede "de, da'nın yazımı yanlıştır? 1. alıp2. çekmeceye3. gittim4. koydum5. mektubu6. odama7. veNumaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?  Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızmak, öfkelenmek” anlamında değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir?  23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının ardından Anadolu’da bazı İsyanlar başlamıştır.                Aşağıdakilerden hangisi isyanlara karşı TBMM”nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?           Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkları niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?  Marry  :What would you like to have for dinner tonight?Jack  :I’m not sure. What do you want?Marry  :- - - - . We can have whatever you want. Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında inlelenir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nde dile getirdiği hususlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir