Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? sorunun cevabı "Virüs" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Büyüdükçe çocuğun bağımsızlık gereksinimi kuvvetlenir, çocuk kendi sınırlarını ve gücünü keşfetme çabası sergiler.Bu cümlede aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur? 200 gram + 900 gram + 700 gram + 2 kg toplamı, 5 kilogramdan kaç gram eksiktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararının eyleme geçtiğinin kanıtı olamaz?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir araç 10 m/s hızla giderken hızını 3 s de 25 m/s ye çıkarıyor.Buna göre aracın ivmesi kaç  / ms2dir? Faruk Tolga doğduğunda ben 45 yaşındaydım. Şimdi 54 yaşımda olduğuma göre, ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Gece 23.00’de uyudum. 8 saat sonra uyandım .Uyandığımda  saat kaçtır? Eski Türklerde ilk düzenli ordu teşkilatı Asya Hun hükümdarı ..................  tarafından kurulmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? “İhtiyar” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  What time does your father - - - -