S:1

Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafatta vakfe yapmak ve Kabeyi tavaf etmektir.
Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umre
B) Tavaf
C) Hac
D) Ziyaret

Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafatta vakfe yapmak ve Kabeyi tavaf etmektir.Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?A) UmreB) TavafC) HacD) Ziyaret sorunun cevabı "C" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Dört yüz yedi milyon yüz doksan bir sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(.....) Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.(.....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.(.....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.(.....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.(.....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalenin farklarından değildir? P={4,8,48,488,4888} kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi yanlış yazılmıştır? almanya- otomobil-Karadeniz- pilastik Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra evde ya da camide bireysel veya cemaatle kılınan sünnet namazına ne denir? I. Ağız ve burun üç kez yıkanırII. Yüz, üç kez yıkanırIII. Eller bileklere kadar üç kez yıkanırIV. Sağdan başlamak üzere kollar dirseklerle beraber üç kez yıkanır.Abdestin alınışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır? • Dinlerini değiştirmişlerdir.• Yerleşik hayata ilk geçen Türk devletidir.• Başkentleri Karabalgasundur.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi devlete aittir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi şu an yapılan bir eylemi ifade etmektedir? Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? I was at the theatre - - - -. Sokratese göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokratesin görüşüne uygundur? I. TeizmII. PanteizmIII. AteizmYukarıda verilenlerden hangileri, Tanrının varlığını kabul eden görüşlerdendir? İlçe idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir? İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Bir ülkenin nüfus özelliklerinden bazıları o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.Aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? Belgin her hafta 3 kitap okuyor. Bülent ise her hafta 4 kitap okuyor. 6 haftanın sonunda Belgin, Bülent ten kaç fazla kitap okumuş olur? Bir çiftlikte 26 inek, 5 at, 18 koyun vardır. Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Oyun hamuru ile oynayan bir çocuk çeşitli şekiller yaparak bir kule yapmaktadır. Buna göre uygulanan kuvvetin hangi etkisi kullanılmıştır? I- Akabe BiatlarıII- Hz. Peygamberin Taif yolculuğuIII- Hz. Peygamberin Kâbe hakemliğiIV-Huneyn savaşıYukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk Türk beylikleri ve Selçukludan günümüze kalan aşağıdaki eserlerden hangisi bir eğitim kurumudur? Peygamberimiz 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etti;Onunla beraber göç eden müslümanlara ........... denir. Bunlara yardım eden Medineli müslümanlara ise .............. denir. Organik bileşikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Hangi sözcükte kaynaştırma harfi vardır? Bir sabah, tarla faresi başını deliğinden çıkardı. Boncuk gibi parlak gözleri vardı. Kül rengi bıyıkları ise pek dikti. Çevresine bakındı. Yuvasından ilk kez çıktığı için ürkekti. Etrafı seyre koyuldu. Görünürde kimsecikler yoktu.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi bulunmamaktadır? Silisyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Bir tuhafiyeci 80 mendil alıyor. Bu mendillerin 5/8 satıyor. Kaç mendili kalır? Müşterisi olmayan veya iş yapamayan esnaf ile ilgili söylenen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4tür? Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekirdir.Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Aynı sıcaklıktaki ortamlardan hangisinde ses dalgaları en hızlı yayılır? İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki kavramlardan hangisi görülmez? Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmemesi sonucu, halk birtakım direniş cemiyetleri kurmuştur. Bu cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Toplumun ihtiyacı olan ürünleri ortaya çıkarmaya, ihtiyacı karşılamaya ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir