S:1

A: ........................................
B: Yes, she did?

A) Is she a student at university?
B) Does she play tennis at weekend?
C) Has she got a laptop or a desktop?
D) Did she visit her friends on Sunday?

A: ........................................B: Yes, she did?A) Is she a student at university?B) Does she play tennis at weekend?C) Has she got a laptop or a desktop?D) Did she visit her friends on Sunday? sorunun cevabı "D" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sisteminde bulunan yapılardan değildir?  “………………….çünkü oyun bozanlık yapıyorsun.”Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır? 12 tane 50 kuruşum var. Kaç kuruşum daha olsa 8 liram olurdu? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ yola çıkmak ” deyimiyle anlamca özdeştir? Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? A ve B merkezleri arasında 76 dakika yerel saat farkı bulunmaktadır. Bu bilgiden hareketle, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin karşılanmaması yaşamımızı tehlikeye sokar? Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız bayram hangisidir? Ülkelerin doğal afetlerde birbirinin yardımına koşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?   Aşağıdakilerden  hangisi  birincil ihtiyaçlardan  değildir? Bir sütçü bir inekten günde 15 litre süt sağmaktadır. Sütçünün 3 ineği olduğuna göre günde 90 litre süt elde etmek için kaç inek daha almalıdır? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına……………,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına ……………… adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareketsiz varlıklara örnektir?  Aşağıda verilenlerden hangisi meleklrin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? Çamaşır makinesi hangi gruba girer? Annem pazardan tanesi 18 liradan 37 tane havlu aldı. Annem kaç lira harcamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “Zelle” nin tanımı yapılmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü ile aşağıdaki ifadelerden hangi doğrudur?  Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz? Ali: Renk ve koku ayırt edici özelliktir.Emre: Donma ve kaynama noktaları ayırt edici özelliktir.Elif: Kütle ve hacim ayırt edici özellik değildir.Saf maddeler için hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?  83 sayısının onlar basamağındaki rakam 6 olsaydı, sayı kaç olurdu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Servet-i Fünun dergisi 1901 yı-lında - - - - tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu da-ğılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?   5- 10- 15- 20 - 25 -? -35  Yukarıdaki  ?  yerine hangi sayı gelmelidir?  Kuran da Allah peygamberimize “Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” buyurmuştur. Rahmeti aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir? Tanzimat Dönemi sanatçıları ağırlıklı olarak Batı’daki hangi edebiyatı örnek almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı görevde kullanılmıştır?A) Onun yaptığı işler boyunu aşıyor.  İnsan, içgüdüyle değil, düşünerek ve bilinçli olarak davranmaktadır. İyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektedir. Davranışlarını kontrol edebilmektedir.Buna göre İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 2x + y = 10 ve x - 2y = 5 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Kişi ölse bile sevabını almaya devam ettiği amellere …………denir. Boşluğa gelmesi uygun olan kelime nedir?  Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir