S:1

Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasının
nedenlerinden biri değildir?

A) Reformun etkisi
B) Matbaanın bulunması
C) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artması
D) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi

Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi sorunun cevabı "A" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdaki sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? güneş kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek güneşten korunmaya yarayan nesne anlamı kazanır? Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinin bize öğrettiği şeylerden biri değildir? Ali: Are you in the park?Arzu: ..................... .Im at school. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir? Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik devreleri konusunda araştırma yapan birisi hangi sonuca ulaşamaz? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında savaşan kahramanlarımızdan değildir? Peygamberimiz kendisine kötülük yapanlar için, Allahım halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar. diye dua etmiştir.Bu durum Peygamberimizin hangi yönü ile ilgili değildir? 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid- i Tedrisat Kanununun sağladığı faydalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1945 yılında Japonyanın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atandevlet aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) yirmili yaşlarda iken, Mekkedeki bozulmuş olan toplum düzenini sağlamak ve haksızlığa uğrayanların hakkını aramak amacıyla kurulmuş olan Hilful Fudul Cemiyetine girmiştir.Hz. Muhammed (sav.)in bu cemiyete üye olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Yeni Türk Devletinde,I.dilII.tarımIII.tarihIV.bankacılıkalanlarının hangilerinde yapılan çalışmalarda millî kimliği ve kültürü geliştirme amacı gözetilmiştir? Devlete ait resmi kurumlarda çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilen gezegenlerden Güneşe en uzak olan gezegen hangisidir? Sevr Antlaşması hiçbir zaman Türk milletini karamsarlığa düşürmedi. Tam aksine mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadeleyi sonuna kadar destekledi.Bu bilgiye göre Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tutumu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Bir deste bir düzineden kaç eksiktir? İlk özel gazete hangisidir? Basit kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Annem çamaşırları elde yıkamak için 6 kova su kullandı. Bir kova 18 litre su almaktadır. Annem çamaşırları kaç litre su ile yıkamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus sayımını yapar? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.Yukarıdaki hadiste vurgulanan temizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Tüm hücrelerde bulunulan ve protein üretiminde görevli olan organel aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıralandığında ilk sırada hangisi yer alır? Peygamberimiz güvenilir bir insan olduğu için ona ne diyorlardı? Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel (gerçek) anlamıyla kullanılmıştır? Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devletini kendi tarafına çekmek istemiştir? I - - - - a strange dream last night. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) Football is the most famous sport in the world. (II) There are hundreds of football teams and millions of fans of them. (III) Barcelona is an important team in Spain. (IV) Every season football clubs want to be champion and spend millions of dollars to reach their goals. (V) Football has become a huge financial industry in the world. Hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki yaygın olan batıl inanışlardan birisi değildir? My students English exam scores are - - - - than Maths. Bir yarışma programında, verilen her doğru cevaba + 3 puan, her yanlış cevaba - 2 puan verilmektedir. Bu yarışmaya katılan Aysun, sorulan 5 sorunun tümünü cevaplamıştır. Yarışma sonunda 10 puan aldığına göre, Aysun kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Levhaların ağırlıkların artıp azalması izostatik dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı artan kıtasal bir levha mağmaya daha fazla baskı yapacağından epirojenik olarak alçalır. Bu alçalmaa bağlı olarak da bu kıtanın kıyılarında deniz ilerlemesi (transgresyon) görülür. I. Volkanik faaliyetlerin oluşması II. Kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması III. Kıtadaki engebeli alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılmasıKıtasal bir levhanın ağırlığının artmasında yukarıda verilen olaylardan hangileri etkili olmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir