S:1

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?

A) III. Mustafa
B) II. Mahmut
C) I. Abdülhamit
D) III. Selim

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim sorunun cevabı "B" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Evrendeki var olan her şeyde bir eksiklik, bir zayıflık vardır. Bütün bu var olanlar, eksikliklerini tamamlama doğrultusunda, yani olgunluğa doğru hareket etmektedirler. Bu olgunluk ve yetkinlik özlemi, üstün bir varlığa ulaşma arzusu göstermektedir. Bizde mevcut olan bu Yüce Varlık düşüncesi, Allahın varlığına bir delildir.Bu parçada Allahın varlığı ve birliğinin delillerinden hangisi söz konusudur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de da nın yazımı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler yoktur? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekebilir? Müminler Allaha ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır işlerinde de birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardır ( Al-i İmran Yukarıda verilen ayete göre inançlı insanların hangi özelliklerinden söz edilmemiştir? Sürekli sert ünsüzler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar, birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yolları-nı kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor.Bu parçada sözü edilen yazarın, eserini hangi türde yazdığı söylenebilir? Hangi seçenekteki kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde ‟yukarı sözcüğü eylemin yönünü belirtmektedir? Bir dik açı ile dar açının toplamı 165 derece ise dar açı kaç derecedir ? Aşağıdaki yapılan uygulamalardan hangisi çevre kirliliğini azaltmaz? 7 bütün ekmek kaç yarım ekmek eder? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir? Bir dik açı ile en büyük doğal sayı olan geniş açının toplamı kaçtır? 4 TL 25 Kr ye kitap, 3 TL 60 Krye defter alan bir kişinin cebinde 9 TL parası vardır. Cebindeki parasının miktarını geçmeden kaç Kr lik daha alışveriş yapabilir? Su döngüsü ile ilgili,I. Yeryüzünde bulunan su güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşır.II. Bulutları oluşturan su buharı katı veya sıvı yağış olarak tekrar yer yüzüne döner.III. Yağış olarak yer yüzüne dönen suyun tamamı yer altı sularına karışır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi eylemdir? İptida Bağdat'a sefer olanda. Atladı hendeği geçti Genç Osman. Vuruldu sancaktar, kaptı bayrağı. İletti bedene dikti Genç Osman. Yukarıdaki dörtlük konusuna göre şiir türlerinden aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A:How often .............. Yiğit ...................... a nap?B: Five times a week Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin kaç iş gününden az olmaması esastır? Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in babasının adı nedir? Bazı sözcüğü hangi cümlede farklı bir görevde kullanılmıştır? İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir? Hava durumu tahminlerini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ..... Rabbimiz ancak kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. ( Fetih Suresi)Yukarıda verilen dua örneğinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? Kurtuluş Savaşı sürecindeki Güney Cephesi aşağadaki gelişmelerden hangisi ile kapanmıştır? 80 kg patates 5 kiloluk poşetlere dolduruluyor. Bu iş için kaç poşet kullanılmıştır? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugatit Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlının ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlıya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Namazda, kıraatten sonra elleri dizlerin üzerine koyup tespih dualarını okumak için eğilmeye ne ad verilir? 3x + 13 = 7 olduğuna göre x kaçtır? 10' dan başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayma yaparken 6. söylediğimiz sayı kaç olur? "Güçlü, evsiz, tuz, yazılı" kelimelerinden hangisi basit yapılıdır? (–2) · (+9) - (+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü eylem(fiil) soyludur? Fatma is a hardworking student. Her marks are .................... than mine.A) easierB) luckierC) hotterD) better Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yoluyla ayrıştırılamaz? Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Üç arkadaştan Semih 16 yaşındadır. Yeliz, Semihten 3 yaş küçük, Mustafa ise Yelizdan 6 yaş büyüktür. Üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? Ülke ekonomisine turizm alanında en çok katkı sağlayan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir