Sınav görevlilerinin ücretleri artırıldı

Sınav görevlilerinin ücretleri artırıldı MEB alan değişikliği kontejanları

Eğitim çalışanlarının görev yaptıklarısınavlarda aldıkları ücretler arasında büyük farklılıklarvardır. ÖSYM in yaptığı sınavlarda görev alan Salon başkanları 112 TL gözetmenler ise 93 TL ücret alırken, AnadoluÜniversitesi AÖF Sınavlarında ise salon başkanları 90 TL, gözetmenler ise 80 TL ücret almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ın yaptığı Merkezi SistemSınavlarında (MSS) ise ücretler şu şekildedir:

Tabloda da görüldüğü üzere sınavın gerçekleşmesindeki asıl görevleri yerine getiren yönetici veöğretmenler en düşük ücretleri almaktadır. Okulda oluşturulansınav komisyonlarındaki yönetici ve öğretmenler 43.5 TL alırken, aynı süreçte görev yapan İl Temsilcileriyaklaşık üç kat fazla (124.23 TL) ücret almaktadır.

Bir başka adaletsizlik ise güvenlik personelinde vardır. Milli Eğitim Bakanlığıkendi çalışanlarına yıllık %5 zam yaparak 43.5 TL verirken, İçişleri Bakanlığı personeli olan güvenlik elemanlarına yıllık %17 zam yaparak 68.32 TL ücret vermektedir.

Okullarımızda görev yapan hizmetlilerimizinde ücretleri %33 arttırılarak 62.12 TLye çıkarılmıştır. Burada polis ve hizmetli olarak görev yapan çalışanlarımıza fazla ücret verildiğini söylemiyoruz. Elbette ki herkes emeğinin karşılığını almalıdır. Asıl sorun Milli Eğitim Bakanlığı ın kendi personeline, yöneticilerine ve öğretmenlerine reva gördüğü düşük ücrettir

.
09-05-2013