Şanı Çok Büyük Rabbim

Şanı büyük Yüce Rabbime hiçbir şeyi ortak koşamam!
Bilirim; hiç bir yerde, seni acze düşürmeye imkân yok.
Bizler anladık; en üstün, en güçlü Allahtan başka ilah yok.
Bizi, kıyametten koru, yüzüme aydınlık gönlüme sevinç ver.

Samimi sevgiyle sana yöneldim, her yerde adını anarım,
Doğunun da batının da Rabbi sensin, başka ilah yok dedim.
İman bahtiyarlığına ulaşmam için senden başka yok vekilim.
O gün şerrinden koru, yüzüme parlaklık, gönlüme sevinç ver.

Ancak Allaha dua ederim, hiçbir şeyi sana ortak koşamam.
Dilediğini rahmetine sokarsın, sizden gayri sığınak bulamam.
Acıklı azaplarına karşı,zalimleri hiçkimsekurtaramaz, tamam.
Bizi, kıyametten koru, yüzüme aydınlık gönlüme sevinç ver.

Allaha karşı gelmekten sakınan müminler rahmetini diler,
O a dayandım, sığındım, merhamet sahibiAllaha inandım.
Yüce İslam yolunda; iyilikleri, güzellikleri sevginle buldum,
O gün şerrinden koru, yüzüme parlaklık, gönlüme sevinç ver.

Allahın ipine sımsıkı yapışın; parçalara ayrılmayın. Senin emrin!
Karanlıktan aydınlığı, dalaletten hidayeti, imanı zikirle bildirdin,
Doğrusu; hidayet kitabını dinlediğimizde kalbimize imanı verdin,
Bizi, kıyametten koru, yüzüme aydınlık gönlüme sevinç ver.

Dünya da ahirette de huzura kavuşmanın,yegane çıkış kapısı,
Müminler için bir şifa, rahmet; zalimlere ise ancak hüsran artırıcı,
Din gününün maliki yalnız sana kul oluruz, yoluna hidayet eyle bizi.
O gün şerrinden koru, yüzüme parlaklık, Hasan Hüseyine sevinç ver.

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler