Rabbime İnandım, O'na sığındım.

Rabbime İnandım, O a sığındım.

Mutlak gücün, hüküm ve hikmetin sahibi Rabbim,

Göklerde yerde görülmeyeni, duyulmayanı bilirsin,

Şüphesiz her şeye gücün yeter, yücelerden yücesin,

O, çok merhametli Allaha inandım, O a sığındım.

Mutlak galip, hikmet sahibi her şeyi bilen Rabbim,

En üstün, güçlü, şerefli, yenilmesi mümkün olmayan.

Şüphesiz, her şeyi bilen, dilediğine rızkı bol bol veren,

O, çok merhametli Allaha inandım, O a sığındım.

Mutlak üstünlüğün sahibi, vaadi hak olan Rabbim,

Sana inandın, merhametine sığındım, dayandım.

Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla,

O, çok merhametli Allaha inandım, O a sığındım.

Mutlak hükümranlığın, kudretin sahibi Rabbim,

Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran, işleri düzenleyen.

Doğumu da ölümü de yaratan. Ol! Deyince olduran,

O, çok merhametli Allaha inandım, O a sığındım.

Mutlak kudretin sahibi, Hasan Hüseyin dostu Rabbim!

Tüm övgüler; gökleri, yeri yoktan yaratan Aziz Allaha,

En üstün, galip, izzetli, yenilmesi mümkün olmayana,

O, çok merhametli Allaha inandım, O a sığındım.

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler