Ortaokul sene başı öğretmenler kurulu gündem maddeleri 2015-2016

T.C.

.................KAYMAKAMLIĞI

........................ Ortaokulu Müdürlüğü

SAYI : 35983870-100/ 595

KONU: Sene Başı Öğretmenler Kurul Toplantısı

................ ORTAOKULU İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE

02 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 09.30da, Öğretmenler Odasında aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurul toplantısı yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatte toplantıda hazır bulunmanız hususunda;

. Gereğini rica ederim.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama,

2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3) Toplantı yazmanlarının seçimi,

4) Gündem maddelerinin okunması,

5) Okul Müdürü Nalan İNCECİKin açılış konuşması,

Bir önceki öğretim yılının değerlendirmesi,

a)-Akademik başarı yönünden

b)-Sosyal faaliyetler yönünden

c) Rehberlik faaliyetleri yönünden

6) 2015-2019 Stratejik Planlama Çalışmaları ,akademik ,sosyal kültürel ,sportif başarı için yapılacak çalışmalar

7) MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği in incelenmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi

8) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

9) Kamu Etik Sözleşmesi Genelgesi 2015/21

10) Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşüncenin tüm derslerde benimsenmesi, konuların ders defterine işlenmesi, Atatürk Köşesi

11) Eylül 2015 Mesleki Çalışmalar ile ilgili hususlar

12) Ders Dışı Egzersiz çalışmaları ve çalışma yapacak öğretmenlerin belirlenmesi

13) Müzik sınıfı, resim sınıfı, Tek.Tasarım Atölyesi, BT Sınıfı, Açık Kütüphanenin kullanım talimatları ve programlama çalışmaları

14) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru,etkin , güzel konuşulması ve yazılması ile ilgili hususlar

15) Öğretmenlerin nöbetleri,nöbet talimatnamesi ile ilgili hususların görüşülmesi,

16) Öğretmenlerin rapor,izin ,ayakta tedavi işlemleri ile ilgili hususlar

17) Öğrenci nöbetleri

18) Öğrenci devam devamsızlık işlemleri ( rapor,izin,geç kalma hususları)

19 ) Öğretmen öğrenci kılık kıyafetleri ile ilgili hususlar

20) Okul zaman çizelgesi,öğle arası süresi,derse giriş çıkışlarda düzen

21) Okul Güvenliği ve öğrenci sağlığı hususları ( öğle arası okul dışına çıkışlarda veli izin dilekçesi)

22) Kitap okuma saatlerinin belirlenmesi Açık Kütüphanede bulundurulması gereken kitaplar,dergiler,süreli yayınlar

23) Ölçme değerlendirme ile ilgili hususlar,sınavlar,projeler ve ders etkinliklere katılım

24) Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları,görev alacak öğretmenler ve yönerge ile ilgili hususlar

25) 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında planlanan projeler ve koordinatör öğretmenlerin tespiti,

26) Ders kitapları ve kılavuzların dağıtılması, kullanılması ve kazanımlar ile ilgili hususlar

27) 2015-2016 Seçmeli Dersleri

28)Okul Taşınır Sayım işlemleri ile ilgili hususlar

29)Tebliğler Dergisi ve resmi yazıların okunup imzalanması ile ilgili hususlar,

30) Zümre Toplantıları

a)Okul Zümre Başkanları Kurulunun Oluşturulması

b) Okul Zümre Başkanının Belirlenmesi

c) Zümre Toplantıları tarihlerinin belirlenmesi

31) Sınıf/şube Rehber Öğretmenlerinin Belirlenmesi ,Veli toplantıları tarihleri, Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları

32) Sosyal Etkinlik Kulüpleri ve danışman öğretmenlerinin belirlenmesi

a) Toplum Hizmeti Çalışmaları, Gönüllü Veli

b) Gezilerde dikkat edilecek hususlar

c) Bayrak törenleri ve diğer törenlerde dikkat edilecek hususlar

33) Belirli Gün ve Haftalar ve Görevli Öğretmenler

34) Haftalık ders programları ile ilgili hususlar,sınıf /şube bazında ders öğretmenlerinin belirlenmesi

35)Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Rehberlik Çerçeve Programı ,BEP çalışmaları, Kaynaştırma Eğitimleri ile ilgili hususlar

36) Okul Aile Birliği çalışmaları ve Genel kurul toplantı tarihinin belirlenmesi

37) 4207 sayılı yasa ile ilgili uygulamalar, uyulması gereken kurallar

38) 8.sınıfların TEOG Sınavı hazırlık çalışmaları ,başarının arttırılması için alınması gereken tedbirler

39) e-okul uygulamaları ,öğrenci bilgilerinin güncellenmesi

40) Yerel, ulusal ,uluslararası sosyal ,kültürel, sportif yarışmalara katılım sağlanması ile ilgili hususlar

41) Trafik Eğitimi Projesi ile ilgili hususlar

42) Kurul ve Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi

43) Okulun açılış töreni ile ilgili hazırlıklar

44) Dilek ve Temenniler

45) Kapanış