Örnek Öğrencilerim

ÖRNEK ÖĞRENCİLERİM

Sabah sabah uykudan uyanınca,

Bismillah deyip yeni güne başlar.

Ana baba duasıyla okula varınca,

Öğrencilerinin hepsi örnek.

Allah nuruyla kalplerindeki kir atılır,

Öğretmeniyle tatlı tatlı kucaklaşır,

Her zaman derslerini severek çalışır,

2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

Büyüğüne küçüğüne sevgi duyar,

Allahın ilahi nuruna iman edip kanar,

Doğruluğa dürüstlüğe inançla koşar,

Öğrencilerinin hepsi örnek.

Kimsenin haramına elini uzatmaz,

Yalanı dalavereyi görürse aldanmaz,

Allaha kul, Hz. Muhammete ümmet,

2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

Kötülük, hırsızlığı hiç sevmez,

Annesini babasını asla üzmez,

Küfür, lakap, kin nefreti bilmez,

Öğrencilerinin hepsi örnek.

Hasan Hüseyin der çocuklarım paktır!

Özünde sözünde gümanları yoktur,

Vücut şehri Allaha açıktır,

Öğrencilerinin hepsi örnek.

Hasan Hüseyin BAYAR

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: İlköğretim Haftası Şiirleri