Okullarda performans görevlerinin hazırlatılmasına yönelik hangi çalışmalar yapılmalıdır?

Performans görevleri yönetmeliğe uygun verilmeli, öğrencilerehangi dersten, hangi dönem, kaç tane performans görevi yaptırılacağı, hangi ölçeklerle değerlendirileceği, öğretmenler tarafından sene başı ilk zümre toplantısında kararlaştırılmalı, (İKY. 4/ ö, 95)

* Performanslar; öğrencilerin ilgi, istek, düzey ve imkânları dikkate alınarak belirlenmeli, programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve ortaya bir ürün koymasını gerektiren çalışmaları kapsamalı, (19.12.2006/ 95 nolu Genelge)
* Öğrencilere performans görevi verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri de verilmeli, 1–3. sınıflardaki çalışmaların tamamı derste yapılıp sonuçlandırılmalı, 4–8. sınıflarda ise ön hazırlıkları sınıf dışında, diğer çalışmalar ders içinde ve öğretmen rehberliğinde yaptırılmalı,
* Not ile değerlendirilmeyen seçmeli derslerden sadece isteyen öğrencilere performans görevi verilmeli, istemeyen öğrencilere bu derslerden performans görevi yaptırılmamalı, (İGM. 08.10.2007/ 16251 yazı, md. 3/
*Öğrenciler, yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek, öğretmenin verdiği süre içinde çalışmalarını teslim etmeli,
* Performans görevleri, öğretmenlerin zümrede belirlediği ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına uygun olarak, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmeli ve teslim edildikten itibaren en geç 10 iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirilmeli. Yapılan hatalar açıklanmalı, çalışmalar öğrencilere dağıtılarak incelettirilmeli ve kesinleşen puanlar e-okul sistemine işlenmeli, (İKY. 33, 35)
* Performansların değerlendirilmesinde kullanılan puanlama ölçekleri öğretmen tarafından bir yıl saklanmalı. Değerlendirmesi tamamlanan performanslar öğrencilere iade edilerek, öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanması istenmeli, (İKY. 40),
* Öğrencilere, bir ya da birkaç gelişim alanındaki çalışmaları arasından öğrenci tarafından seçilen en iyi ürünleri içerecek şekilde ürün dosyası hazırlatılmalı. Ürün dosyaları; proje ve performans görevleri dışında, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılmalı, (İKY. 4/ l, 42)
* 1–5. sınıflarda farklı derslerden hazırlanan ürünler tek bir dosyada saklanmalı, 6–8. sınıflarda öğrencilere bütün derslerden ürün dosyası hazırlatılmayacağına dikkat edilmeli ve birkaç dersten hazırlanan ürünler öğrenciye ait tek dosyada saklanarak, dosya israfına engel olunmalı, (İGM. 08.10.2007/ 16251 yazısı)
* Öğrenci ürün dosyaları, hazırlanan değerlendirme ölçekleriyle değerlendirilmeli. Öğrencinin ürün dosyası hazırladığı derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınmalıdır. (19.12.2006/ 95 nolu Genelge) (Bursa Teftiş)
Performans Görevlerinin Verilmesi İle İlgili Dökümanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.
Sorubak.Com
Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER