Okullarda kursların açılması ile ilgili bakanlık görüşü

Okullarda kursların açılması ile ilgili bakanlık görüşü

Tereddüte düşülen hususlar